Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Senior Uitvoeringsexpert Visserijregelingen

Functie omschrijving

Heb je belangstelling voor de uitdagende wereld van de visserij? Staat een goede dienstverlening bij jou bovenaan én spring jij graag in het diepe? Dan hebben wij een baan met impact voor je! 

In ons team werken wij aan een duurzaam gebruik van vis door in de Nederlandse staatswateren, exclusief de Noordzee, de visserij te reguleren/beheren. Denk aan het uitgeven van schelpdierpercelen in de kustwateren, het uitgeven van visrechten op de binnenwateren, het verlenen van diverse onderzoek ontheffingen en advisering over de dienstverlening aan LNV. Dat is nog niet alles, want ook het fysiek beheer van de visrechten op de Zeeuwse wateren vindt plaats binnen ons team.

Als senior uitvoeringsexpert werk je onder andere binnen het kennisdomein IJsselmeer, bestaande uit het IJsselmeer, het Markermeer en het IJmeer. Dit zijn gebieden met veel gebruikersfuncties en daardoor constant in beweging. Door een zorgelijke visstand en de visserijbeperkende maatregelen die zijn doorgevoerd, zien de visserijbedrijven de visgronden kleiner worden. Dit biedt de nodige uitdagingen om hierin samen met beleid de juiste keuzes te maken, nu en voor de toekomst zodat de verschillende gebruiksfuncties naast elkaar kunnen bestaan.

Jij creëert bruggen tussen de dagelijkse dienstverlening en de wet- en regelgeving En zorgt op de Nederlandse wateren voor een goede balans tussen natuurbehoud en ondernemerschap voor de visser. Jij bent het aanspreekpunt en deskundige voor jouw kennisdomein en laat collega’s floreren bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Je stuurt op tijdigheid en kwaliteit om een zo goed mogelijk en gedragen product   op te leveren. De complexe dossiers die politiek gevoelig zijn, vaak meerdere wettelijke kaders raken en/of diverse belanghebbenden kennen handel je zelf adequaat af. Je denkt en handelt daarbij vanuit de consequenties voor de dienstverlening en neemt in overleggen de juiste positie in. Met jouw overkoepelende blik hebben wij daar alle vertrouwen in.

Natuurlijk doe je dit niet allemaal alleen. Je hebt veel contact met zowel je directe collega’s als in- en externe stakeholders. Politieke risico’s voor de opdrachtgever en/of uitvoeringsrisico’s voor RVO weet je zo tijdig in te schatten en te signaleren met collega’s.

Wij dagen je uit om door te vragen, positief-kritisch te zijn en niet altijd de makkelijkste weg te kiezen. De impact die je daarmee realiseert? Duurzaam gebruik van vis in de Nederlandse wateren met een evenwicht tussen natuurbehoud en ondernemerschap.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van de bestuursrechtelijke en private regelgeving en bent bereid je hierin te blijven ontwikkelen.
 • Je bent in staat de visserijwetgeving te interpreteren, te vertalen naar (risico’s voor de) dienstverlening en toe te passen.
 • Kennis op het beleidsterrein van visserij is geen verplichting. We vinden het belangrijker dat je je deze kennis eigen maakt én up-to-date houdt.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het samenbrengen van mensen en het coördineren van een interdisciplinair team en sturen op resultaat.
 • Binnen de kaders kan je eigen standpunten bepalen en visies, opvattingen en oplossingsrichtingen uitdragen.
 • Uiteindelijk kun je als materiedeskundige zelfstandig dossiers afhandelen.
 • Je staat stevig in je schoenen en kunt goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kunt je adequaat en zorgvuldig uitdrukken in de Nederlandse taal.

Competenties:

 • Oordeelsvorming
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren

Daarnaast ben je in het bezit van een juiste politiek-bestuurlijke antenne, goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift en ben je in staat innovatief te handelen.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3279,- tot €5039,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Momenteel werken wij thuis. Eenmaal terug naar kantoor verwachten wij je 1-2 werkdagen per week op kantoor Den Haag voor teambijeenkomsten en overleggen.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KPEU/Vergunningen en Handhaving 2/Visserijregelingen 2

De Visserijregelingen worden binnen RVO uitgevoerd door twee teams: team Noordzee & Zeevisserij en team Kust- en Binnenvisserij. Deze teams houden zich bezig met de uitvoering van de Visserijwet en het Europees gemeenschappelijk visserij beleid (GVB) om zo duurzaam gebruik van visbestanden en visrechten van de staat te realiseren met een evenwicht tussen natuurbehoud en ondernemerschap.

Team Visserijregelingen is een deskundig, competent en lerend team met een dienstverlening die klantvriendelijk, tijdig en van goede kwaliteit is. We hebben direct en kundig contact met de visserijsector en zorgen voor de menselijke maat in de uitvoering van de visserijregelgeving. We doen dit door goede samenwerking in het team en met onze ketenpartners. Met het team werken we continu aan verbetering van de processen. Onze teamwaarden zijn dan ook samenwerking, verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid, autonomie en werkplezier.

Beide visserij teams zijn onderdeel van de afdeling Vergunning & Handhaving (V&H) van de directie Kernprocessen EU (KPEU) van RVO. De medewerkers binnen de afdeling V&H bedienen een breed scala aan sectoren zowel binnen de agrarische sector, alsmede dier, natuur en visserij. We werken voor verschillende opdrachtgevers en diverse ministeries, maar met name voor het ministerie van LNV. De afdeling V&H bestaat uit 2 afdelingen en 10 teams die nauw met elkaar samenwerken.

V&H 1

 • Team Waterkwaliteit (1, 2 & 3)
 • Team Handhaving dier, Natuur & Handhavingsregie
 • Team In beslag genomen goederen en dieren
 • Team Ondersteuning Bureau Dierproeven en Alternatieven

V&H2

 • Team Vergunningen Natuur (1 en 2)
 • Team Visserijregelingen (1 en 2)

Reageer op deze vacature