Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Adviseur Compliance EU-fondsen

Functie omschrijving

Wil jij je inzetten voor een juiste uitvoering van Europese landbouwsubsidies en heb jij affiniteit met financiële controles en/of het begeleiden van audits? Dan hebben wij een uitdagende, leerzame en bovenal veelzijdige functie als Adviseur Compliance voor jou!

Als Adviseur Compliance werk je in het Cluster Compliance, onderdeel van het Team Europees Betaalorgaan (EB), aan het vervullen van de ‘compliance functie’ binnen RVO. Team EB heeft de taak om te garanderen, dat Europese landbouw- en visserijfondsen conform de EU-regelgeving worden uitgevoerd. Nederland dient hiervoor te voldoen aan strikte, door de EU voorgeschreven eisen, ten aanzien van organisatie en inrichting van de subsidie-instrumenten. Hierbij richt het team EB zich in haar werk op advies over en beoordeling van opzet en bestaan van processen, waarbij het werkveld zich uitstrekt over ketens bij RVO en provincies.

Het cluster Compliance bestaat uit een groep adviseurs en is verantwoordelijk voor diverse onderwerpen binnen het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid (GLB). Afhankelijk van je kennis, ervaring en vaardigheden zul je je samen met je compliance collega’s onder andere bezighouden met:

 • Het periodiek toetsen of Nederland als betaalorgaan voldoet aan de erkenningseisen, die de Europese Commissie aan ons stelt en daarover rapporteren aan de Directeur Betaalorgaan.
 • Het coördineren en begeleiden van de certificerende audit door de ADR en audits van de Europese Commissie, de Europese Rekenkamer en de Algemene Rekenkamer.
 • Het aansturen van Delegated Bodies; momenteel zijn dat alleen de NVWA en NEO, maar in de komende ‘GLB’-periode komen daar waarschijnlijk meer partijen bij.

In je werk heb je contact met veel collega's binnen RVO en (voor het begeleiden van audits) met de Auditdienst Rijk (ADR), Interne Auditdienst (IAD), het ministerie van LNV en de Europese Commissie (EC). Het cluster Compliance werkt daarbij steeds meer samen met de IAD om kennis te delen en elkaar te versterken.
De Europese landbouwsubsidies bevinden zich momenteel in een overgangsfase van compliance-gerichte naar performance-gerichte regelingen. Team Europees Betaalorgaan staat in het centrum van hoe deze ontwikkeling vorm krijgt in Nederland: van controleren naar faciliteren. Jij bent samen met je collega's aan zet om mede invulling te geven aan de veranderingen voor de werkzaamheden van het cluster compliance. Tevens lever je een bijdrage om erkenningseisen concreet te maken voor de projecten die zich bezig houden met het vormgeven een nieuwe programmaperiode voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en te toetsen of de erkenningseisen voldoende geborgd zijn in de inrichting van de regelingen.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een HBO diploma in een relevante studierichting, zoals Finance and Control, (Bedrijfs)economie of Accountancy en tenminste 2 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring in financiële controle en/of auditbegeleiding.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het omgaan met belangentegenstellingen en weerstanden, waarbij je oplossingen hebt bedacht die voor alle belanghebbenden vruchtbaar waren.
 • Je ambieert werken in een politiek dynamische omgeving en krijgt energie van de internationale context waarbinnen je opereert.
 • Indien je affiniteit en/of ervaring hebt met landbouw(beleid), is dat zeker een pré.

En herken jij jezelf ook hierin?

 • Je bent enorm leergierig, kunt risico’s op de juiste waarde schatten en oplossingen bedenken.
 • Je kunt flexibel schakelen tussen verschillende rollen.
 • Je vindt het plezierig om relaties op te bouwen. Samenwerken gaat je goed af.
 • Je bent in staat op een heldere en overtuigende wijze je standpunt over het voetlicht te brengen.
 • Je hebt oog voor situaties die een risico of kans zijn voor de organisatie. Je signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig).

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Creativiteit

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3344,- tot €5139,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou wel dat je bereid bent om naar kantoor te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KPEU/Uitvoeringsbeleid/Europees Betaalorgaan 1

De afdeling Uitvoeringsbeleid (UB) is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. UB is gericht op het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en
regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker). Het uitvoeringsbeleid wordt vormgegeven op basis van standaard waar het kan, maatwerk waar het moet, rekening houdend met de specifieke karakters van de (inter)nationale en Europese regelgeving.

De pijlers van het uitvoeringsbeleid zijn: advies, kaderstelling waar nodig, ondersteuning bij monitoring en borging. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor ondersteuning en advies bij procesoptimalisatie (LSS), EU-rapportages en data-analyse en beschikbaarstelling van gegevens voor het primaire proces.

UB bestaat uit de volgende teams: Advies Nationaal, Advies Grondgebonden, Advies Niet-grondgebonden, Advies Mest/Dier/Natuur, Europees Betaalorgaan, Procesadvies en LSS en Analyse en Rapportage.

Het team Europees Betaalorgaan zoekt vanuit het klantperspectief naar opgavegerichte oplossingen, altijd binnen de gegeven Europese kaders. Met 30 betrokken professionals adviseren we beleidsdirecties, portefeuillehouders en uitvoerende teams over de inzet en verantwoording van subsidies en andere marktmaatregelen onder het Europese landbouw- en visserijbeleid. We denken in mogelijkheden, adviseren in scenario's en leggen de verbanden om beleid en uitvoering te blijven verbeteren.


Reageer op deze vacature