Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Teammanager Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

Functie omschrijving

Wil jij leidinggeven in een organisatie waar overheid en bedrijfsleven elkaar tegenkomen en aan de slag voor ondernemend Nederland? Dan zoekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jou voor de positie van manager team Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij zoeken een manager die aansluit bij het profiel van de RVO-manager. Als RVO-manager ben je proactief en resultaatgericht, handel je vanuit vertrouwen en het gemeenschappelijke belang, kun je je verbinden en ook onderscheiden. Je inspireert en disciplineert, creëert ruimte voor samenwerking en vernieuwing, bent transparant, integer en durft feedback te geven en te vragen. Als manager toon je voorbeeldgedrag: vanuit de kernwaarde ‘íedere dag beter’ reflecteer je op je eigen handelen en ben je kritisch op je eigen functioneren en dat van je collega’s. Je bent daarop aanspreekbaar en je benut verbetermogelijkheden. Uiteraard breng je jouw eigen kennis en ervaring mee, maar je weet ook optimaal de kennis en ervaring uit jouw team te benutten. Je weet als geen ander jouw teamleden uit te dagen, aan te moedigen en biedt een luisterend oor wanneer dat nodig is.

Als manager van het team Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) geef je leiding aan een team van ongeveer twintig medewerkers. Voor deze groep draag je personele, inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid. Het team houdt zich bezig met het beoordelen van subsidieaanvragen op het gebied van duurzame warmte/energie en energiebesparing. Daarnaast wordt er vestigingsoverschrijdend en intensief samengewerkt met medewerkers uit een of meer andere teams. De opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en is nauw verbonden aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.  

De teammanager is ook deelportefeuillehouder, een belangrijke rol in de verbinding met de opdrachtgever, zowel inhoudelijk als financieel. Als deelportefeuillehouder onderhoud je ook contacten met andere afdelingen binnen RVO, en andere externe organisaties dan EZK. Denk aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en diverse koepelorganisaties die een belangrijke rol vervullen bij de goede en effectieve werking van het instrument. Samenwerken, het opbouwen van een intern en extern netwerk en beleidssensitiviteit zijn essentieel voor deze functie. Je treedt op als partner in beleid en resultaat en bent ook samen met collega’s en andere deelportefeuillehouders adviserend bij de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en/of de aanpassing van bestaande instrumenten. Hiervoor weten jij en je medewerkers goed welke (on)mogelijkheden er zijn bij de uitvoering van beleid en hoe je hier creatief en innovatief mee om kunt gaan. Je bent goed in staat om anderen binnen de organisatie hierbij te betrekken.

Het MT van de afdeling GIDS1 heeft een routekaart 2021-2022 opgesteld die voortvloeit uit de ambities van RVO. Als teammanager ISDE geef je samen met de collega-managers vorm aan de uitvoering van de activiteiten die voortvloeien uit die routekaart. Het gaat om ambities rond onder andere klantbeloften, klantgericht werken, talentgericht werken, ICT, veranderende werkwijzen (agile werken bijvoorbeeld) en opgavegericht werken.

De ISDE is onlangs vernieuwd en samengevoegd met de subsidieregeling Energiebesparing eigen huis. Dat betekent een forse verandering voor het werk van medewerkers en de bijbehorende processen en ICT-systemen.

We zoeken daarom ook een mensgerichte manager, die naast richting ook ruimte durft te geven aan een team van gedreven medewerkers, rekening houdend met hun talent. Je gaat met je team aan de slag met talentgericht werken, samen met de afdeling P&O van RVO. In de functie van teammanager ISDE laat je coachend leiderschap zien; toegankelijk en transparant. Je hebt het resultaat altijd helder voor ogen en geeft duidelijke doelen en kaders mee. Je hebt overzicht en houdt altijd scherp zicht op de langeretermijndoelen, zonder te vervallen in rigiditeit. 

Lachen en ontspannen met je team doe je ook, dat hoort erbij en doen we graag binnen GIDS1. Binnen RVO wordt toegewerkt naar een situatie van hybride werken: je werkt thuis en op kantoor. Samen met je team en collega-teammanagers van GIDS1 geef je daar de komende periode mede vorm aan.

Functie-eisen

Bovenal wil je graag aan de slag in deze rol, heb je een intrinsieke motivatie om samen met jouw teamleden te werken aan de doelstellingen en sluiten jouw drijfveren aan bij datgene wat wij van RVO-managers vragen. 

 • Je hebt academisch/hbo-niveau.
 • Je hebt aantoonbare ervaring en een sterke affiniteit in het domein energiebesparing en duurzame energie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring en affiniteit met het omgaan met particulieren in een instrument.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in en met beleid.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende kwaliteiten en ervaring, bent in staat om richting te geven en kaders te stellen, te sturen op resultaat en gedrag en ook coachend leidinggeven.
 • Je hebt ervaring met opdrachtencyclus (offertes, rapportages, prognoses) en grote budgetten inclusief beleidsgelden.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het zo klantvriendelijk en lean mogelijk uitvoeren van grootschalige financiële en administratieve processen, en je hebt gevoel voor bedrijfsmatig werken.
 • Je hebt kennis van procesmanagement en gevoel voor complexe processen. 
 • Je hebt bij voorkeur kennis van relevante externe stakeholders op het terrein van warmtetechnieken en isolatie.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden: open en constructief.
 • Je zoekt de samenwerking en verbinding.
 • Je hebt bij voorkeur politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je hebt goede netwerkvaardigheden.

Mensgericht:

 • Je beheerst leiderschapsstijlen en zet deze situationeel in.
 • Je geeft richting en ruimte aan eigenaarschap, hebt visie en neemt mensen mee (door draagvlak te creëren en verandering te begeleiden).
 • Je bent empathisch en oprecht nieuwsgierig naar anderen. 
 • Je handelt vanuit vertrouwen. 
 • Je straalt vertrouwen, plezier en rust uit. 
 • Je weet de talenten van medewerkers in te zetten, denkt mee in plaats van ‘denkt voor’ en leert eigenaarschap bij team en medewerkers.

Maar ook:

 • Je bent resultaatgericht.
 • Je combineert aandacht voor proces en inhoud om leiding te geven.
 • Je voelt interpersoonlijke spanningen aan en acteert daar effectief op. 
 • Je vindt balans tussen werkdruk en ontspanning voor jezelf en het team. 
 • Je bent omgevingsbewust (netwerk, verschillende belangen, politieke ontwikkelingen). 
 • Je werkt samen met collega-teammanagers, ook over directies heen. 
 • Je grijpt in waar nodig, pakt door en escaleert tijdig.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4281,- tot €6419,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • We kijken uit naar de ontmoeting. Vanwege de geldende COVID 19-richtlijnen is de kans groot dat we elkaar digitaal ontmoeten. Natuurlijk stellen we alles in het werk om dat op een prettige manier te laten verlopen. Laat het je vooral niet weerhouden om je interesse voor deze vacature kenbaar te maken.
 • COVID-19 maakt dat je wellicht in de toekomst een combinatie gaat vinden in thuiswerken en het werken op de RVO-locatie in Roermond. Natuurlijk in overleg met je leidinggevende en rekening houdend met de richtlijnen, die gesteld zijn binnen de Rijksoverheid en RVO.
 • Na de sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en maakt het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij RVO. We zorgen voor een soepele en optimale dienstverlening. Met nationale en internationale programma’s; van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim te organiseren en maximaal gebruik te maken van digitale communicatie. En we bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich op verschillende vestigingen in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland.

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. 

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Directie Kernprocessen NL en Juridische Zaken, afdeling GIDS 1

De afdeling Grootschalige Innovatie- en duurzaamheidsstimulering (GIDS) 1 valt onder de directie Kernprocessen NL en Juridische Zaken (KPNL/JZ). Collega’s binnen deze directie werken aan de uitvoering van diverse regelingen. Van fiscale of financiële instrumenten en subsidies tot schenkingen en inkopen voor nationale regelingen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de juridische activiteiten voor heel RVO.

De strategische doelen van RVO – klantgericht, opgavegericht en talentgericht werken – worden verankerd in het DNA van de directie. KPNL/JZ voert 80% van de instrumenten en regelingen datagedreven uit in digitale processen binnen een wendbare soepele organisatie. De directie zorgt voor efficiënte ketens met optimale inzet van kennis en ondersteund door een adequate ICT. Samenwerking, afstemming en ‘service’ naar de klant worden daarbij steeds belangrijker.

De afdeling GIDS1 werkt aan grootschalige en kennisintensieve regelingen op met name het domein van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie. Alle sectoren in het bedrijfsleven en ook particulieren (woningeigenaren) behoren tot de doelgroep van GIDS1. De meeste regelingen binnen GIDS1 zijn verbonden aan de realisatie van het Klimaatakkoord in opdracht van de departementen Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om de Stimulering Duurzame Energieproductie, de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), Energie- en Milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving Milieu-investeringen, de regeling vermindering verhuurdersheffing, de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking, en diverse regelingen op het gebied van elektrisch vervoer.

De ISDE stimuleert een investering in een warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en vijf typen isolatiemaatregelen. De regeling is onlangs vernieuwd en samengevoegd met de Subsidieregeling Energiebesparing eigen huis. Doelgroepen zijn woningeigenaar en zakelijke markt. De nieuwe regeling loopt tot 2030 en kent een jaarlijks budget van rond de € 100 miljoen.

Het team heeft behoefte aan een ervaren en inspirerende teammanager die richting geeft en rekening houdt met de talenten van de medewerkers. Vertrouwen en respect zijn essentieel, zeg wat je doet en doe wat je zegt. Je beseft dat toegankelijkheid, bereikbaarheid en transparantie belangrijk zijn voor het werkresultaat van de medewerkers.

Daarnaast is beleidssensitiviteit en stevig inhoudelijke affiniteit met duurzame warmte en energiebesparing absolute noodzaak voor deze functie. In het bijzonder de doelgroep woningeigenaren vraagt om een proactieve sturing op signalen, klachten of bijzondere casuïstiek.

Je zit regelmatig aan tafel met beleidsmedewerkers van BZK en EZK om te spreken over de voortgang, de financiën en inhoudelijke ontwikkelingen. In deze functie heb je begrip voor tegenstellingen in het beleid van de ministeries en werk je samen om tot een optimale design en uitvoering van het instrument te komen.


Reageer op deze vacature