Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Adviseur monitoring duurzame mobiliteit

Functie omschrijving

Binnen het team Duurzame Mobiliteit is behoefte aan versterking op het gebied van monitoring duurzaam vervoer.

In het regeerakkoord Rutte III wordt zwaar ingezet op het aanpakken van de klimaatproblematiek. Uit het Klimaatakkoord spreekt een flinke ambitie om hier de komende jaren niet alleen als overheid maar ook met bedrijfsleven en maatschappelijke partners de schouders onder te zetten. Verduurzaming van de mobiliteit in Nederland zorgt voor minder CO2-uitstoot.

RVO is als uitvoerder van het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nauw betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van concrete maatregelen voor de verduurzaming van mobiliteit. Concreet doen we dat met inhoudelijke expertise, ondersteuning van publiek-private samenwerking, subsidies en (EU) financiering op onderwerpen als elektrisch vervoer, waterstof logistiek en binnenvaart.

Voor elektrisch vervoer zoeken we een adviseur met een technische achtergrond die een inhoudelijke, organisatorische en strategische bijdrage kan leveren aan monitoring van duurzame mobiliteit in het algemeen, en naar verwachting specifiek gericht op de brandstofprijsvergelijking en subsidies. Denk daarbij aan aan de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP) of de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA).

Je begrijpt welke belangen er spelen bij de beleidsmakers en in de buitenwereld. Je kent de ins en outs van elektrisch vervoer en brengt je kennis, netwerk, analytische en verbindende kwaliteiten in om het werk van RVO op het gebied van monitoring doorlopend te versterken en te verbeteren. Je hebt oog voor detail, en staat open voor feedback.

Functie-eisen

 • Uitstekende vaardigheden in Microsoft Excel.
 • Ervaring in SAS EG en SAS VA (pre).
 • Uitgebreide ervaring met monitoring van duurzame mobiliteit.
 • In staat om samen te werken met mensen met diverse achtergronden (wetenschap, bedrijfsleven, overheid, belangengroeperingen).
 • Zelfstandig kan werken.
 • Communicatief sterk is, zowel mondeling als schriftelijk.

Competenties:

 • Zelfstandig
 • Analytisch
 • Communicatief
 • Samenwerken
 • Flexibel
 • Gedreven
 • Resultaatgericht

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2811,- tot €4519,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Binnen RVO werken wij hybride, en daarmee plaatsonafhankelijk. De mogelijkheid bestaat om thuis te werken en (indien corona het toelaat) op een RVO-locatie. De dichtstbijzijnde RVO-locatie word je standplaats. Wel verwachten wij je 1-2 werkdagen per week op locatie Utrecht voor teambijeenkomsten en -overleggen.

De selectiegesprekken vinden online plaats in de week van 13 december 2021.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

NP/Duurzame Bouw, Regio en Samenleving/Duurzame mobiliteit 2

Het team Duurzame Mobiliteit valt binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving, binnen de directie Nationale Programma’s van RVO. De medewerkers binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bedienen een breed scala aan sectoren binnen de bouwsector, alsmede duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staat duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. We werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken en Klimaat (DG Bedrijfsleven en Innovatie, DG Klimaat en Energie), Binnenlandse Zaken (DG W&B), en Infrastructuur en Waterstaat (DG Milieu en Internationaal, DG Mobiliteit).

Onze diensten lopen uiteen van het integrale Programma Energie en Gebouwde Omgeving, energiebesparingsconvenanten tot Green Deals. Wij bedienen daarbij de steden en regio’s op het gebied van bouw en diensten, op het gebied van (sociale) innovatie en duurzame economische ontwikkeling (bv INTERREG en elektrisch rijden).

De afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bestaat uit de volgende 10 teams:

 • Team Duurzaam Bouwen 1
 • Team Duurzaam Bouwen 2
 • Team Duurzaam Bouwen 3
 • Team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling 1
 • Team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling 2
 • Team Natuurlijk Ondernemen
 • Team Regionale Opdrachten
 • Team Duurzame Mobiliteit 1
 • Team Duurzame Mobiliteit 2
 • Team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid

Reageer op deze vacature