Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Senior Adviseur Lean Six Sigma

Functie omschrijving

Ben jij in staat om managers en collega’s mee te nemen in het verbeteren van onze processen en daarmee de organisatie naar een hoger niveau te tillen? Weet je wat mensen beweegt en onderhandel je met overtuigingskracht?

Als Senior Adviseur Lean Six Sigma (LSS) heb je een toonaangevende rol in de organisatie en ben je de drijvende kracht in het verder uitbouwen en bestendigen van de Continu Verbeter Cultuur.

In samenwerking en afstemming met verschillende partijen geef je richting en sturing aan duurzame (doorbraak)verbeteringen van de organisatie en haar processen. Je werkzaamheden zijn zeer gevarieerd. Je beweegt je in alle lagen van de organisatie bij vraagstukken en organisatieontwikkeling op het gebied van continu leren en verbeteren. Een senior adviseur is verantwoordelijk voor het accounthouderschap binnen één of meerdere organisatieonderdelen. Je bent vanuit het LSS Expertisecentrum het aanspreekpunt vanuit en voor dat organisatieonderdeel. Dit houdt in dat je gesprekken voert ten behoeve van de uitrol van de continue verbetercultuur met de directeur en/of afdelingsmanagers en/of teammanagers van het betreffende organisatieonderdeel. Het is het streven van het LSS Expertisecentrum dat een groot deel van de organisatie volgens de filosofie van continu verbeteren haar werk uitvoert.

Een andere keer doen we een beroep op je coachingsvaardigheden voor o.a. green of black belts of teams in de organisatie. Je begeleidt een green of black belt van begin tot eind met zijn verbetertraject. Vanuit het LSS Expertisecentrum staan we garant voor het kwalitatief uitvoeren van verbetertrajecten. Maar ook kun je teams of MT’s coachen op de invoering van de prestatie- en verbeterdialoog.

Geef je één van onze interne trainingen, dan doe je dat op verschillende niveaus. Het LSS Expertisecentrum geeft zowel LSS Awarenesstrainingen, Lean worker en Lean managementtrainingen, maar ook de 9-daagse Lean Green belt opleiding met daarbij een training voor opdrachtgevers. Tevens geeft het LSS Expertisecentrum diverse workshops (KPI’s, pitchtrainingen etc.) en een training verandermanagement voor managers en coördinatoren. Of vragen we om je praktische en projectmatige bijdrage aan verbeterprojecten. Je voert een doorbraak (vaak ketenbreed of met een politieke context) verbetertraject uit volgens de DMAIC methodiek.

Functie-eisen

  • Je beschikt over een universitair werk- en denkniveau.
  • Je hebt de Lean Six Sigma Black Belt opleiding met goed gevolg afgerond en zo mogelijk Black Belt verbetertraject(en) geïmplementeerd.
  • Je hebt aantoonbare ervaring in het (bege)leiden, implementeren en borgen van verandertrajecten.
  • Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden en hebt aantoonbare ervaring in de rol als adviseur op het gebied van organisatie- en procesontwikkeling.
  • Ervaring in het geven van (online) trainingen, coachen van Green en Black Belts en ontwikkelen en verder brengen van Lean Six Sigma concepten en tools als maturity scan, DFSS, FMEA etc is een pré.

Competenties:

Je bent alert, overtuigend, effectief en oplossingsgericht. Daarnaast ben je een analytisch en conceptueel denker. Je bent je bewust van de dynamiek, processen en belangen binnen de betrokken interne partijen en opdrachtgevers en je bent in staat om hierin te adviseren. En, je beschikt over (online) communicatie- en presentatievaardigheden, weet je te enhousiasmeren en te inspireren en ben je in staat om bijeenkomsten, workshops en trainingen te ontwerpen en te (bege)leiden. 

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3842,- tot €5710,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaring. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Het overleggen van minimaal twee succesvol uitgevoerde verbetertrajecten kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. Tevens kan naar referenties gevraagd worden.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KPEU/Uitvoeringsbeleid/Procesadvies en LSS

De afdeling Uitvoeringsbeleid (UB) is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. UB is gericht op het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker). Het uitvoeringsbeleid wordt vormgegeven op basis van standaard waar het kan, maatwerk waar het moet, rekening houdend met de specifieke karakters van de (inter)nationale en Europese regelgeving.

De pijlers van het uitvoeringsbeleid zijn: advies, kaderstelling waar nodig, ondersteuning bij monitoring en borging. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor ondersteuning en advies bij continu verbeteren en procesoptimalisatie (LSS), EU-rapportages en data-analyse en beschikbaarstelling van gegevens voor het primaire proces.

UB bestaat uit de volgende teams: Advies Nationaal, Advies Grondgebonden, Advies Niet-grondgebonden, Advies Mest/Dier/Natuur, Europees Betaalorgaan, Procesadvies & LSS en Analyse en Rapportages.

Binnen het team Procesadvies & LSS is het Het Expertisecentrum Lean Six Sigma werkzaam. Dit is een centraal team dat bestaat uit een circa 8 black belts en een medewerker Expertise LSS. Het team is verantwoordelijk voor de uitrol van het Lean Six Sigma programma binnen RVO. De belangrijkste onderdelen van dit programma zijn Lean management waves en DMAIC projecten. Ondersteunende, maar niet onbelangrijke, onderdelen zijn opleidingen, communicatie en communitymanagement.

Naast het uitvoeren van verbetertrajecten werkt het Expertisecentrum aan het vergroten van het Lean Six Sigma gedachtengoed door middel van lean management coaching en het geven van diverse trainingen. Denk hierbij aan de Lean Green belt opleiding, trainingen in lean management en verandermanagement. Daarnaast begeleiden zij de Green & Black Belts, Champions en lean workers bij het uitvoeren van verbetertrajecten en het realiseren van de continu verbetercultuur.

Het Expertisecentrum zorgt voor de monitoring en informatievoorziening over de voortgang van verschillende trajecten. De resultaten van de inzet van LSS binnen de organisatie maken ze inzichtelijk.

Naast het Expertisecentrum is er een Stuurgroep Lean Six Sigma bestaande uit vertegenwoordigers uit de directie en afdelingshoofden, die mede richting geeft aan de uitrol van het LSS programma binnen de RVO organisatie.


Reageer op deze vacature