Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Teammanager CP&O 9 (P&O-advies in accounts & advies op thema’s)

Functie omschrijving

Wil jij leidinggeven in een organisatie waar overheid en bedrijfsleven elkaar tegenkomen en aan de slag voor ondernemend Nederland? Dan zoekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jou voor de positie van Teammanager Concernstaf, Personeel & Organisatie (CP&O).

Naar wie zijn wij op zoek?
De afdeling CP&O is op zoek naar een leidinggevende binnen de P&O-expertise. CP&O vervult een belangrijke rol in onze organisatie. RVO is immers volop in beweging en is wendbaar om op onze nieuwe realiteit en vraag van onze klanten en opdrachtgevers te kunnen acteren. Hierin zetten wij de talenten van onze medewerkers optimaal in.
RVO wil een flexibele organisatie zijn waarin mensen (samen)werken vanuit kracht en talent. Een organisatie waar leren continue is en plezier en prestatie hand in hand gaan. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de afdeling CP&O en de nieuwe teammanager.

Naast de verantwoordelijkheid voor jouw team ben je ook gedelegeerd opdrachtgever met betrekking tot afdelingsbrede projecten en klussen. Je maakt met nog acht teammanagers deel uit van het MT CP&O onder leiding van de afdelingsmanager. De afdeling geeft integraal advies richting directie en management, is klantgericht en zichtbaar richting de business en werkt in het kader van de vertaling van het 'Kompas voor een duurzame toekomst' met prioriteiten. Als teammanager ben je intern opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor een aantal van deze prioriteiten. Je bent in dit kader ook strategisch sparringpartner voor het management. Je bent dus medeverantwoordelijk voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen van RVO. Daarom ben je zichtbaar binnen de organisatie en maak je gebruik van een goed netwerk buiten de organisatie (o.a. EZK/LNV/Rijk) waarmee je nieuwe inzichten en kennis van buiten naar binnen brengt. Je hebt échte interesse voor de business van RVO, de mensen in jouw team en in de organisatie. Onze mensen zíjn immers RVO. Iedereen heeft een eigen talent en het is belangrijk dat iedereen die kan benutten en ontwikkelen. In ons werk zijn we nieuwsgierig, tonen we lef, laten we leiderschap en eigenaarschap zien en nemen initiatief.

RVO heeft een nieuwe strategie 'Kompas voor een duurzame toekomst' vastgesteld. Hiermee wordt onze koers voor de komende jaren (2025) bepaald, waarmee we onze ambitie - een excellente publieke dienstverlener met zichtbare maatschappelijke impact - willen realiseren. Voor het vergroten van de maatschappelijke impact en toekomstbestendigheid als organisatie zet RVO daarom in op het werven, binden en boeien van talentvol personeel. RVO wil duurzame en flexibele inzetbaarheid bevorderen, zodat het maximaal flexibel is bij veranderende omstandigheden. We gaan dit doen door naast het werven van bepaalde expertises en kennisvelden ook breed inzetbare medewerkers te werven en basisopleidingen en ontwikkelingstrajecten aan te bieden om medewerkers breder inzetbaar te maken. Voorts gaan we brede inzetbaarheid van onze medewerkers stimuleren met beproefde methodes als Talentgericht werken en Flexibel in Werk en Talent, bijvoorbeeld met het matchingsplatform PartUp.

Het neerzetten van RVO als geweldige plek om te werken doen we natuurlijk ook voor de huidige medewerkers.
Zo behouden we ons talent en stimuleren we hun bevlogenheid over hun eigen werk en dat van de organisatie.
Op een aantal vlakken heeft RVO hier al stappen in gezet, zoals de introductie van talentgericht werken en het uitgebreide leer- en ontwikkelaanbod.
RVO maakt zich hard voor gelijke kansen. Daarom besteedt RVO veel aandacht aan diversiteit en inclusiviteit.
De groei van de organisatie biedt kansen om een meer diverse en inclusieve organisatie te worden.
Doelstellingen zijn:

 • Realisatie van duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking (conform banenafspraak 2,74%);
 • Toewerken naar een evenwichtige genderdiversiteit in de top in 2027 (45-55% in de top en subtop (vanaf s15);
 • Toewerken naar meer niet-westerse medewerkers naar minimaal 8% in de schalen 11-14 en minimaal 4% in de schalen 15 en hoger in 2025.

Om dit te realiseren gaat RVO actief op zoek naar netwerken voor cultureel diverse kandidaten en wordt de eerder beschreven kandidaatgerichte werving ook hierop gericht. Daarnaast wordt een eerder gedraaide pilot uitgebreid waarbij participatiekandidaten direct gekoppeld worden aan concrete vacatures.

Als teammanager van het team CP&O 9 draag jij hier ook actief aan bij. Zowel met de medewerkers in jouw team als met jouw collega teammanagers in het MT CP&O zodat de thema’s in samenhang met elkaar tot een hoger niveau komen. In jouw team werken medewerkers als eerstelijns P&O adviseurs aan directies en onderliggende afdelingen in de organisatie. Daarnaast werken er medewerkers aan de RVO brede thema’s gekoppeld aan de strategie van RVO: Loopbaanadvies; Diversiteit en Inclusie en Flexibilisering van medewerkers en organisatie.
Je hebt affiniteit met en expertise op het vakgebied P&O en kan jezelf zaken op hoofdlijnen snel eigen maken.
De opgaves waar jouw team mee te maken krijgt zijn groot, de werkomgeving is dynamisch en de druk ligt hoog. Naast het zijn van een goede peoplemanager kun je met jouw uitstekende communicatieve vaardigheden op een doelgerichte en natuurlijke manier de vraag achter de vraag scherp krijgen en weet je hoofd- en bijzaken te scheiden.
Je bent in staat verder vooruit te kijken en ook voor de lange termijn een visie en plan te ontwikkelen en uit te voeren. Samen met jouw team zet jij een stip op de horizon. Je bent de direct leidinggevende van een team van circa 25 professionals. Er wordt in deze functie ook geappelleerd aan je vaardigheden in het ontwikkelen en uitdragen van nieuwe ideeën en concepten, in relatie tot (een deel) van het vakgebied Personeel & Organisatie.
Jij bent op hoofdlijnen de sparringpartner van de adviseurs. Jouw teamleden werken veelal in een hybride vorm en/of op verschillende RVO vestigingen. Er wordt van jou verwacht dat je de verbinding tussen de teamleden mede vorm geeft en er bent voor je team.

Over de RVO manager
Wij zijn op zoek naar een Teammanager die aansluit bij het Leiderschapskader van RVO. De RVO manager is proactief en resultaatgericht, handelt vanuit vertrouwen en het gemeenschappelijke belang, kan zich verbinden en ook onderscheiden, inspireert en disciplineert, creëert ruimte voor samenwerking en vernieuwing, is transparant, integer en durft feedback te geven en te vragen. Als manager toon je voorbeeldgedrag: vanuit de kernwaarde ‘íedere dag beter’ reflecteert de manager op eigen handelen en is zij kritisch op eigen functioneren en dat van haar collega’s, is daarop aanspreekbaar en benut verbetermogelijkheden. Uiteraard breng je jouw eigen kennis en ervaring mee, maar je weet ook optimaal de kennis en ervaring uit jouw team te benutten. Je weet als geen ander jouw teamleden uit te dagen, aan te moedigen en biedt een luisterend oor wanneer dat nodig is.

Functie-eisen

 • Bovenal wil je graag aan de slag in deze rol, heb je een intrinsieke motivatie om samen met jouw teamleden te werken aan de doelstellingen en sluiten jouw drijfveren aan bij datgene wat wij van RVO managers vragen.
 • Je hebt een drive voor vernieuwing en ervaring met het implementeren van veranderprocessen. Daarbij koppel je creatief denkvermogen aan het vermogen om verandering overtuigend vorm te geven en te implementeren.
 • Wij vragen coachend leidinggeverschap met een manager die meedenkt in plaats van ‘denkt voor’. Je bent verbindend, in staat mensen te vertrouwen en de ruimte (‘zuurstof’) te geven, te inspireren en prikkelen vanuit een warme belangstelling voor de persoon en beschikt over een open en transparante manier van communiceren. Je combineert dit met warme zakelijkheid en stuurt op het realiseren van resultaat, op samenwerking en koppelt taken en organisatiedoelen aan de talenten van medewerkers.
 • Je vertrouwt op de input en expertise van het team en behartigt de belangen van het team.
 • Wij vragen academisch werk- en denkniveau. Je beschikt over relevante werkervaring en bent ook in staat om op inspirerende wijze visie op jouw domein uit te dragen en de link te leggen naar de hogere RVO doelen.
 • Je hebt leidinggevende ervaring of ervaring met het aansturen van medewerkers c.q. professionals. Je kan omgaan met een team van zelfstandig werkende professionals en staat voor de belangen ervan in het MT.
 • Je brengt niet alleen kennis en ervaring uit het verleden mee, maar beschikt ook over leer- en aanpassingsvermogen zodat je niet alleen nu maar ook in de toekomst samen met jouw team een verschil kan maken.
 • Je bent sociaal vaardig en sensitief c.q. omgevingsbewust. Je kijkt breder dan alleen jouw domein, hebt oog voor het RVO belang en volgt relevante (politieke) ontwikkelingen.
 • Je bent verbinder tussen verschillende teams binnen de organisatie, lijn en staf. Je beschikt hierbij over het vermogen om de ontwikkeling van de mens en organisatie aantoonbaar te vergroten.
 • Je bent besluitvaardig, hebt durf (lef) en beschikt over een pragmatische instelling.
 • Je kent en doorziet de structuur van RVO, en de relatie met de opdrachtgevers.
 • Je bent in staat om strategisch mee te denken over het accountbeheer en kan daar ook voor staan bij het DT (o.a. waar het gaat om de Strategie 2025).
 • Je bent niet bang om het podium te kiezen op ieder niveau, staat stevig in je schoenen en draagt met een kritische blik bij aan de professionaliteit van het team.

Competenties:

 • Relatie: samenbindend leiderschap, organisatiesensitiviteit.
 • Richting: omgevingsbewustzijn.
 • Ruimte: innovatief handelen en ontwikkelen van medewerkers.
 • Rekenschap: organisatiegericht aansturen.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4551,- tot €6786,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Den Haag zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie zal dat naar verwachting gemiddeld 2 dagen per week zijn.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

None

None


Reageer op deze vacature