Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Adviseur ISDE

Functie omschrijving

Voor het team Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker data en rapportage.

Er zijn verschillende manieren om energie te besparen, dit is afhankelijk van de situatie van de klant. Voor woningeigenaren is er de ISDE-regeling. Hiermee vragen zij subsidie aan voor bijvoorbeeld isolatiemaatregelen of een warmtepomp.

Als adviseur maak je onderdeel uit van het ISDE team. Dit team beoordeeld aanvragen van energiebesparende maatregelen van zowel particulieren als zakelijke aanvragers. Je bent voor het team de het aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen op procesmatig, juridische en technisch gebied over duurzame-warmte en isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving en je levert een sturende bijdrage aan de continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van het interne subsidieproces bij RVO. Verder controleer- en teken je als gemandateerde subsidieaanvragen af voor duurzame-warmte/isolatiemaatregelen met een diverse mate van complexiteit.

Tijdens de aanvraag- en gehele beheerfase ben je een goede gesprekspartner van de aanvrager, maar ook van overige stakeholders,. Je beoordeelt projectwijzigingen binnen de kaders van de regeling. Je draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van alle werkprocessen binnen het subsidieproces en je wordt hier bij ondersteund door de financieel economisch medewerker(s) van het team.

Je heb kennis van de energiebesparingsmarkt en hebt (goede) contacten met betreffende branche(verengingen)
Daarnaast ben je onderdeel van het beleidsteam, lever je proactief je bijdrage denk je actief mee over uitvoerings- en beleidsvraagstukken.

Functie-eisen

Je hebt:

  • Minimaal een HBO of een academische opleiding liefst in de richting van werktouwbouwkunde, installatietechniek. Affiniteit met en inzicht in de samenhang van financieel, juridisch en beleidsmatig (duurzame energie-) instrumentarium is belangrijk.
  • Kennis van verschillende technieken op gebied van energiebesparing en duurzame energie en je bent op de hoogte van ontwikkelingen in de sector. Enige jaren werkervaring op het terrein van energiebesparing op duurzame energie is een pre.
  • Inzicht in processen en je bent in staat om op een bedrijfsmatige en procesmatige manier te werken.
  • Juridische kennis van duurzame energie regelgeving.

Competenties:

Je hebt:

  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je bent een gesprekspartner voor de beleidsmedewerkers bij de kerndepartementen. Ook ben je goed in staat om je in ondernemers te verplaatsen en tegelijkertijd in staat zakelijk afspraken te maken en grenzen aan te geven.
  • Resultaatgerichtheid, maar daarbij niet alleen gericht op je eigen resultaat maar ook op het teamresultaat. Je kunt goed samenwerken, je weet je collega's te motiveren.
  • Processen snel in beeld te en je weet hoofdlijnen van bijzaken te onderscheiden en daarin de juiste afweging te maken.
  • Een pragmatisch instelling maar weet een goede balans te vinden tussen snelheid en ambtelijke zorgvuldigheid.
  • Een uitstekend analytisch vermogen. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied. Je hebt een adviserende rol richting team, teammanager en opdrachtgever en draagt bij aan de uitvoering en ontwikkeling van de regeling. Ook kun je je goed verplaatsten in de denkwereld van subsidieaanvragers (eigenaar/bewoner) welke het leeuwendeel van de aanvragen indienen.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). Hiervoor stelt RVO een laptop en telefoon beschikbaar en mag je een thuiswerkplek inrichten. RVO verwacht van jou wel dat je bereid bent om naar kantoor te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk. Wij verwachten dat je in deze functie gemiddeld 2 dagen per week op de RVO-vestiging in Zwolle wordt verwacht

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KPNL/ GIDS 1 / ISDE

Het team Investeringssubsidie duurzame energie en energie besparing (ISDE) maakt onderdeel uit van de afdeling Grootschalige Innovatie- en Duurzaamheidsstimulering (GIDS1). In samenwerking met de directie Nationale Programma’s wordt uitvoering gegeven aan de opdracht Investeringssubsidie duurzame energie. De overheid wil investeringen stimuleren in kleine apparaten voor de productie van duurzame energie, energiebesparing en aansluitingen op warmtenetten. Deze subsidieregeling is een gevolg afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord, waaronder een broeikasgas reductieopgave van 49% in 2030. Deze subsidieregeling is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden en heeft voor 2022 een subsidiebudget van 226 miljoen euro.
Het ISDE team bestaat momenteel uit 50 medewerkers.


Reageer op deze vacature