Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Projectleider Duurzaamheid

Functie omschrijving

Binnen de afdeling Duurzame Bouw, regio en Samenleving (DRS) bedienen we een breed scala aan sectoren in de bouw, duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Heb je jarenlange ervaring als projectleider? Wil je bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken door het opzetten van financiële regelingen zoals subsidies? En lijkt het je leuk om in een dynamische organisatie samen te werken aan de verduurzaming van Nederland? Dan zit jij bij ons als (senior) projectleider helemaal op je plek.

Vanuit de projectleiderspool ben je breed en flexibel inzetbaar op projecten binnen de afdeling. Het zijn complexe projecten met een groot politiek en maatschappelijk belang. Je werkt onder een hoge tijdsdruk en weet om te gaan met de tegengestelde belangen van stakeholders waarbij je de financiële belangen niet uit het oog verliest. Tevens is het jouw taak als projectleider om het projectmatig werken binnen de afdeling verder te helpen professionaliseren, en bij te dragen aan het vormgeven en positioneren van de projectleiderspool.

Onze opdrachten komen van de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en zijn met name gerelateerd aan het Klimaatakkoord. De afdeling DRS houdt zich de komende jaren onder andere bezig met duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit en gebiedsontwikkeling. De toegevoegde waarde die de afdeling brengt bij het werken aan deze thema’s is samen te vatten als: kennis en kennissen bij elkaar brengen, ‘transitie-kunde’ en ruimtelijk denken. Instrumenten die we in huis hebben, zoals het werken met expertteams gaan we breder toepassen.

Je geeft vorm en richting aan diverse projecten, zoals het opzetten van subsidieregelingen en activiteiten die in het kader van de transitie naar een duurzame samenleving projectmatig worden uitgevoerd. Het project gericht op het opzetten van een subsidieregeling voor zero emissie personenauto’s en het project gericht op het oprichten van een digitaal platform om bewoners te ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning, zijn hier twee voorbeelden van.

Je weet een team samen te stellen dat klaar is voor de aankomende uitdagingen en houdt de regie op goede resultaten. Als coach en motivator weet je de specifieke talenten in je team goed in te zetten. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing en coaching van je projectmedewerkers. Een concreet (deel-) projectplan met kostenanalyse opstellen is voor jou geen onbekend terrein. Belangrijke onderdelen als een helder projectresultaat, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, doorlooptijdbewaking en risicobeheersing vormen bij jou de pijlers voor een goed project.

Tijdens het gehele project zorg je voor goede afstemming met interne opdrachtgever(s), rapporteer je over de voortgang, signaleer je mogelijke knelpunten en draag je proactief oplossingsrichtingen aan, waar je vervolgens ook invulling aan geeft. Afhankelijk van de omvang en doorlooptijden, werk je gelijktijdig aan één of meerdere projecten. Overigens kan een project ook bestaan uit het uitvoeringsgereed maken van een project dat vervolgens door een andere projectleider wordt opgepakt.

Functie-eisen

Jij bent een bruggenbouwer. Jouw verbindende en resultaatgerichte aanpak maakt het verschil. Als het project afgerond is, is niet alleen het afgesproken resultaat opgeleverd, maar ook geborgd en overgedragen aan de lijnorganisatie.

Wat neem je verder nog mee als (senior) projectleider?

 • Je hebt een relevante universitaire opleiding afgerond.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider.
 • Daarnaast ben je communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt kennis van projectmanagementmethodieken en -technieken zoals Projectmatig Creëren, Prince2, Agile/Scrum en Lean. Hiernaast ben je bekend met procesinrichting en het werken in ketens.
 • Je beschikt over aantoonbare kennis van en/of ervaring met financiële regelingen zoals subsidies en beleidsadvisering (is een pré).
 • Je hebt affiniteit met de ontwikkelingen rond duurzame bouw, duurzame mobiliteit of gebiedsontwikkeling.

Competenties:

 • Je bent niet alleen een teamspeler, maar ook in staat zelfstandig werk op te pakken.
 • Je schakelt gemakkelijk tussen verschillende onderwerpen en maakt nieuwe onderwerpen je snel eigen.
 • Ook als het soms tegenzit laat jij je niet snel uit het veld slaan. Je bent een echte doorzetter.
 • Je opereert gemakkelijk in een complexe ambtelijke omgeving met verschillende stakeholders, je weet hoe je hier draagvlak moet creëren.
 • Natuurlijk ben je omgevings bewust en heb je politiek-bestuurlijke voelsprieten.
 • Bij de uitvoering van je projecten zoek je steeds de balans tussen de belangen van de klant, de opdrachtgever(s) en de organisatie/de medewerkers.
 • Je bent in staat stijlflexibiliteit in te zetten zodat je kunt schakelen tussen onderhandelen, anderen overtuigen en invloed uitoefenen.
 • Tot slot kun je goed plannen en organiseren.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3919,- tot €5825,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Binnen RVO werken wij hybride, en daarmee plaatsonafhankelijk. De mogelijkheid bestaat om thuis te werken en (indien corona het toelaat) op een RVO-locatie. De dichtstbijzijnde RVO-locatie word je standplaats. Wel verwachten wij je 1-2 werkdagen per week op locatie Utrecht voor teambijeenkomsten en -overleggen.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

NP/Duurzame Bouw, Regio en Samenleving/Duurzame bouw, Regio en Samenleving

De afdeling DRS maakt onderdeel uit van de directie Nationale Programma's. De medewerkers binnen de afdeling DRS bedienen een breed scala aan sectoren binnen de bouwsector, alsook duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staan duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. We werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken en Klimaat (DG Bedrijfsleven en Innovatie), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (DG Natuur en Landelijk Gebied, DG Agro), Binnenlandse Zaken (DG W&B) en I&M (DG Milieu en Internationaal).

Onze diensten lopen uiteen van het integrale Programma Energie en Gebouwde Omgeving, energiebesparingsconvenanten tot Green Deals. Wij bedienen daarbij steden en regio’s op het gebied van bouw en diensten, op het gebied van (sociale) innovatie en duurzame economische ontwikkeling (bv. INTERREG en elektrisch rijden).
De afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bestaat uit de volgende 10 teams:

 • 3 Teams Duurzaam Bouwen
 • 2 Teams Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling
 • 2 Teams Duurzame Mobiliteit
 • Team Natuurlijk Ondernemen
 • Team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid
 • Team Regionale Opdrachten

Wij werken veel aan persoonlijke én inhoudelijke ontwikkeling. Afhankelijk van je wensen is er de gelegenheid om vakinhoudelijke cursussen te volgen, zoals de Leergang Transitie en Innovatie en Projectmatig Creëren. Je kunt ook gebruikmaken van het EZK-leerportaal met een ruim aanbod (online) trainingen, cursussen en opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk leiderschap, strategisch adviseren of politiek-bestuurlijke gevoeligheid.


Reageer op deze vacature