Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Solution architect Blueriq platform

Functie omschrijving

Als solution architect werk je vanuit het team Platform Zaakgericht Werken (PZW). Dit team is onderdeel van het team Zaakgerichte Dienstverlening in de Divisie Generieke diensten van DICTU. Het team PZW ontwikkelt zaakgerichte diensten en levert de hieraan gerelateerde dienstverlening. Via het 'Blueriq as a service' platform richt het team zich vooral op de ondersteuning van klanten welke het platform gebruiken voor de digitale ondersteuning van hun primaire processen. Met dit platform kunnen software voorbrengingsteams van de opdrachtgevers van DICTU hun primaire processen (bv. subsidieregelingen) digitaliseren en in productie nemen. De onderliggende infrastructuur is gebaseerd op een containermanagement platform met daarbovenop een CI/CD pipeline die de voortbrengingsprocessen van de software voortbrengingsteams ondersteunt. Verschillende opdrachtgevers van DICTU maken gebruik van een het Blueriq uitvoeringsplatform welke wordt ingepast in een landschap van generieke ondersteunende applicaties en bouwstenen van de eOverheid.

Binnen deze setting zorg jij als solution architect voor de doorontwikkeling van het Blueriq As A Service platform en tegelijkertijd voor de continue beschikbaarheid ervan voor de klanten van DICTU. In het bijzonder biedt je hiernaast ondersteuning aan het UPNL- en UPEU programma van RVO en de dienstverlening van de NVWA. Het aandachtgebied is breed en heeft betrekking op functionele -, applicatieve en infrastructurele vraagstukken rondom zowel de ontwikkeling van het BaaS Platform als de ontwikkeling van het gehele functionele platform in brede zin. Naast Blueriq-gerelateerde vraagstukken, houdt je je ook bezig met vraagstukken op het gebied van onder andere authenticatie, document managent/archivering, integratie, data management en security rondom Blueriq maar ook ten aanzien van de aan UPNL te koppelen systemen. Tot slot vervult de architect een rol als Security champion rondom Blueriq implementaties.

De architect werkt samen en stemt af met solution- en infra-architecten en vertegenwoordigers op het gebied van Informatiebeveiliging, software release ondersteuning binnen DICTU en daarnaast met vertegenwoordigers van het UPNL-programma en RVO. Hij fungeert als sparringpartner voor het UPNL programma-team.

Functie-eisen

 • WO werk en denk niveau.
 • Het maken en beheren van een IT-architectuur en kennis van relevante architectuuraspecten.
 • Ervaring met de opzet en inrichting van zaakgericht werken implementaties en specifiek Blueriq (functioneel, applicatief en infrastructuur).
 • Ervaring met de digitalisering van dienstverleningsprocessen binnen de overheid.
 • Ervaring met het toepassen van de algemeen geldende wet- en regelgeving, richtlijnen en standaarden op het gebied van overheidsdienstverlening (zoals BIO, AVG, Archiefwet, Wmebv AWB, NORA, EAR, etc.).
 • Kennis van het landschap met en het aansluiten op de bouwstenen van de eOverheid.
 • Ervaring met inrichtingsvraagstukken rondom Authenticatie (DigiD, eHerkenning, Machtiging e.d.), Document Management (DMS-systemen archiefwet), Datamanagement vraagstukken (datakwaliteit, verantwoordingsrapportages etc.), de aansluiting op financiële systemen is een pré.
 • Ervaring met methodes, technieken, hulpmiddelen en voorschriften rondom het ontwikkelen en gebruiken van de tools in een IV-organisatie, zoals ontwikkelstraten (CI/CD), hosting en bouwblokken, containerisatie.
 • Kennis en ervaring met productontwikkeling of de inrichting van herbruikbare diensten is een pré.

Competenties:

 • Samenwerken
 • Organisatiesensitiviteit
 • Analytisch en kritisch
 • Plannen en organiseren
 • Uitmuntende communicatie, zowel schriftelijk als mondeling

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4092,- tot €6045,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een assessment kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Na de periode van de tijdelijke arbeidsovereenkomst is de intentie de overeenkomst voor onbepaalde tijd voort te zetten. Direct een contract voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Dienst ICT Uitvoeringen (DICTU)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

DICTU is een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Ruim 1.600 gedreven professionals werken in Den Haag, Assen en Zwolle vol enthousiasme en met focus op de klant aan voor Nederland belangrijke IT-systemen.

Wij ondersteunen vooral de ministeries van EZK en LNV, inclusief hun uitvoeringsorganisaties zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarnaast leveren wij bepaalde ICT-diensten ook aan andere organisaties binnen het Rijk.

DICTU legt zich toe op het ontwikkelen en beheren van systemen en applicaties en de bijbehorende dienstverlening. Dat kunnen bedrijfsvoeringsapplicaties, websites en apps zijn, maar ook digitale werkplekken en applicaties op het gebied van subsidies, inspecties en registers. Wij maken daarbij gebruik van moderne technieken en ontwikkelingen zoals Cloud, Mobile en Big Data.

Wij stellen kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit en informatieveiligheid centraal. Niet voor niets voldoen onze processen en systemen aan de internationale beveiligingsnorm ISO 27001. De Nederlandse burger mag erop vertrouwen dat de data en systemen die DICTU beheert niet in verkeerde handen komen.

Platform Zaakgericht Werken

Het Platform Zaakgericht Werken (gebaseerd op Blueriq) is een van de zaakgerichte diensten binnen DICTU. Op dit moment zijn er vier implementaties binnen RVO en de NVWA. DICTU is verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van dit platform.


Reageer op deze vacature