Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Product Owner TVS

Functie omschrijving

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de Rijksbrede plannen en ook in Europese Verordeningen is vastgesteld dat er gestandaardiseerde, veilige middelen moeten komen voor het vaststellen van digitale identiteiten en de bevoegdheid. Het Ministerie van EZK heeft hiervoor een generieke dienst ontwikkeld en breed ingezet binnen het Ministerie van EZK, genaamd ToegangsVerleningService (TVS). Deze dienst bevat functionaliteit voor het authenticeren van burgers en bedrijven met gebruik van federatieve inlogmiddelen zoals DigiD, eHerkenning en eIDAS.

De ambitie en doelstelling is, om naast het Ministerie van EZK ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te bedienen. Om o.a. deze uitdagende ambitie concreet te realiseren heeft het Ministerie van EZK een programma ingericht waarin in opdracht van VWS samengewerkt wordt aan deze ambitie met VWS, EZK en BZK op o.a. bestuurlijk, organisatorisch en technisch vlak. Dit resulteert uiteindelijk in een dienstverlenging (een inlog voorziening) direct voor alle burgers van Nederland.

Naast het realiseren van verbeterde functionaliteit en het door ontwikkelen van deze generieke dienst, wordt er gewerkt aan het aansluiten van klanten op deze generieke dienst via een generiek aansluitproces en een dienstenorganisatie. TVS zal de komende jaren een sterke groei doormaken, waarbij de focus zal liggen op schaalvergroting, verhoging kwaliteit (en betrouwaarheid) van de dienstverlening en security/privacy.

Als Product Owner ben je verantwoordelijk voor de implementatie en de (door)ontwikkeling van producten, functionaliteiten en systemen of het beheer van voorzieningen. Je bent de eigenaar van en daarmee de eindverantwoordelijke voor het (door) te ontwikkelen product of de te beheren dienstverlening.

Je bent verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het (business) product en de werkzaamheden van het team. Hoe dit precies gedaan wordt, verschilt per product, Scrum Team en individu. Je bent de hoofdverantwoordelijke voor het managen van de Product Backlog zoals benoemd in Scrum. Je hebt oog voor en kennis van afwegingen in: het voortbrengingsproces, de toegepaste technologie en de automatisering ervan (development pipeline). Je verbindt in je werk de belangen van alle stakeholders en maakt afwegingen op basis van een waarde en risico perspectief om te voldoen aan alle belangen van business, burgers en beheerders.

Om te kunnen slagen als Product Owner, moet de gehele organisatie je beslissingen respecteren. Jouw beslissingen zijn zichtbaar in de inhoud en ordening van de Team Backlog. Je zorgt dat niemand het team aan een andere set van requirements laat werken.
Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Je vertaalt de visie op hoofdproduct of domein naar sub domein en teamniveau.
 • Je omschrijft het gewenste resultaat van Team Backlog items helder.
 • Je vindt de juiste balans tussen doorontwikkeling en instandhouding van het product
 • Je ordent (prioriteert) Team Backlog items, om doelen en missie op de beste manier te behalen.
 • Je optimaliseert de waarde van het werk dat het Ontwikkelteam uitvoert.
 • Je zorgt ervoor dat de Team Backlog zichtbaar, transparant en duidelijk is voor iedereen, en dat het laat zien waar het Scrum Team als volgende aan gaat werken.
 • Je zorgt ervoor dat het Ontwikkelteam de Team Backlog items begrijpt tot het niveau dat nodig is.
 • Je stemt met de stakeholders en gebruikers af tijdens het ontwikkelproces.
 • Je werkt mee aan de sprint events: sprint, sprintplanning (zorgt voor een voorbereide backlog), review (neemt de stakeholders mee), retrospective, daily scrum.
 • Je werkt mee aan de productbacklog, sprint-/team backlog en het increment zelf.
 • Je neemt het besluit (in afstemming met stakeholders) om het product/dienst in gebruik te nemen.

Functie-eisen

 • Je beschikt over HBO+ / WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring opgedaan op het gebied van Identity- and Accessmanagement.
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met de Nederlandse authenticatiediensten; DigiD, eHerkenning en DigiD Machtigen.
 • Je hebt kennis van informatiebeveiliging, audit en compliancy.
 • Ervaring opgedaan in diverse werkwijzen, zoals projectmatig werken en Agile/Scrum voortbrenging is een pré.
 • Meerjarige Ervaring opgedaan in de rol van Product Owner is een pré
 • Je bent Certified Scrum Product Owner (CSPO) of Professional Scrum Product Owner (PSPO) of bereid om dit op korte termijn te halen.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Competenties:

 • Je hebt uitstekende analytische vaardigheden en je bent goed in plannen en organiseren
 • Je beschikt over een grote dosis organisatie- en omgevingsbewustzijn
 • Je beschikt over goede communicatievaardigheden en je weet je staande te houden in een complexe en politieke organisatie
 • Je bent pro-actief en overtuigend
 • Je weet altijd de balans te vinden tussen samenwerkingsgericht, resultaatgericht en klantgericht gericht
 • Je bent creatief
 • Je bent sterk in netwerken, verbinden en motiveren
 • Uiteraard verlies je je eigen zelfontwikkeling nooit uit het oog

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3919,- tot €5825,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een assessment kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

DICTU is een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Ruim 1.600 gedreven professionals werken in Den Haag, Assen en Zwolle vol enthousiasme en met focus op de klant aan voor Nederland belangrijke IT-systemen.

Wij ondersteunen vooral de ministeries van EZK en LNV, inclusief hun uitvoeringsorganisaties zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarnaast leveren wij bepaalde ICT-diensten ook aan andere organisaties binnen het Rijk.

DICTU legt zich toe op het ontwikkelen en beheren van systemen en applicaties en de bijbehorende dienstverlening. Dat kunnen bedrijfsvoeringsapplicaties, websites en apps zijn, maar ook digitale werkplekken en applicaties op het gebied van subsidies, inspecties en registers. Wij maken daarbij gebruik van moderne technieken en ontwikkelingen zoals Cloud, Mobile en Big Data.

Wij stellen kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit en informatieveiligheid centraal. Niet voor niets voldoen onze processen en systemen aan de internationale beveiligingsnorm ISO 27001. De Nederlandse burger mag erop vertrouwen dat de data en systemen die DICTU beheert niet in verkeerde handen komen.

DICTU

De Divisie generieke dienstverlening ambieert generieke diensten te leveren en zo op basis van gezamenlijke behoeftestelling, meerdere klanten zo betrouwbaar, efficiënt en innovatief mogelijk te ondersteunen bij de digitalisering van hun primaire processen.
Binnen het team Toegangsdiensten wordt uitvoering gegeven aan de projecten en programma’s op het domein van Toegangsmiddelen. Daarnaast worden diverse domeinen rondom toegang voor klanten en medewerkers door Devops en Agile ingerichte teams beheert.
Toegangsmiddelen zijn individuele voorzieningen voor interne en externe toegang tot digitale diensten en omgevingen van het Rijk en TVS is de betrouwbare en veilige digitale toegangspoort voor digitale diensten van het Rijk en het zorgveld.
Het team van ruim 20 mensen stelt zich tot doel om veilige en betrouwbare middelen te leveren en een veilige en betrouwbare digitale toegangspoort te realiseren voor diensten van de rijksoverheid en het zorgveld.


Reageer op deze vacature