Unithoofd Verpleegafdeling 1B Cardiologie

Organisatieverandering

De Strategische ambitie voor de komende jaren van het Martini ziekenhuis is integrale zorglogistiek leveren. Integrale zorglogistiek in het Martini Ziekenhuis betekent dat het proces van de patiënt leidend is in hoe de zorg wordt georganiseerd.  Een integrale blik op de zorglogistiek zorgt voor een groter wordende rol van capaciteitsmanagement in het (poli)klinische proces. De impact van deze organisatieverandering maakt het noodzakelijk dat er een structuur wordt ingericht met nieuwe en grotere entiteiten. De huidige RVE’s in de zorg zijn daarom herverdeeld in zes clusters. De cardiologische afdeling 1B is onderdeel van cluster Kliniek.

De functie 

We zoeken een gedreven en resultaatgericht unithoofd met visie op effectief samenwerken.

Het unithoofd valt organisatorisch rechtstreeks onder de clustermanager Kliniek. Je geeft leiding aan ca. 40 medewerkers en stagiairs werkzaam op de afdeling.

We zoeken een unithoofd voor de verpleegafdeling met de wil om samen te werken en met de betrokkenheid bij de kwaliteit van zorg voor patiënten met cardiologische aandoeningen. Als unithoofd krijg je de taak om samen met het team de lijnen naar de toekomst uit te zetten. Je bent communicatief vaardig en een goede motivator. Je beschikt over visie om de afdeling verder te professionaliseren.

Naast een actieve rol in de bovengenoemde organisatieontwikkeling, vervul je de basistaken van de functie unithoofd:

  • je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeels-, kwaliteits- en financieel beleid binnen de afdeling. Je zorgt voor een adequate overleg- en communicatiestructuur;
  • je ontwikkelt en stimuleert deskundigheidsbevordering van het team, stimuleert goede onderlinge samenwerking en zorgt voor een goed werk- en opleidingsklimaat;
  • je stelt een jaarplan op voor de unit, waarin de visie, inrichting en innovaties van het zorgproces zijn opgenomen, alsmede de financiële consequenties;
  • je creëert optimale omstandigheden binnen de unit teneinde de doelstellingen in het jaarplan te realiseren en ziet toe op de realisatie van diagnostiek en behandeling volgens de daarvoor vastgestelde richtlijnen, procedures en protocollen.


We vragen

Je hebt een afgeronde verpleegkundige op HBO-niveau aangevuld met een management en/of bedrijfskundige opleiding. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan in een leidinggevende functie en beschikt over aantoonbare managementkwaliteiten. Actuele kennis van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en kennis van bedrijfsprocessen in een ziekenhuisorganisatie zijn een grote pré.

Je kunt op tactisch en operationeel niveau beslissingen nemen en hebt inzicht in de gevolgen van de genomen besluiten, zowel voor je eigen als betrokken afdelingen. Een efficiënte bedrijfsmatige benadering is hierin van groot belang.

In veranderingsprocessen neem je initiatief, kom je met ideeën en zorg je voor duurzame implementatie. Resultaatgerichtheid en overtuigingskracht vormen een belangrijke basis in je functioneren.

Je hebt een open houding en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je bent in staat samenwerkingsrelaties tot stand te brengen op verschillende niveaus en met meerdere disciplines en deze ook te onderhouden. Het is voor jou van nature vanzelfsprekend om  medewerkers en artsen gelijkwaardig aan te spreken, ook op houding en gedrag.

Het unithoofd is een leider die leiding geeft volgens de visie op leiderschap van het Martini Ziekenhuis: met Lef Verbinden en Ontwikkelen.

We bieden

Het gaat om een aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar met zicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd, gemiddeld 32-36 uur per week. Het salaris bedraagt € 3.774,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (FWG 55), afhankelijk van relevante werkervaring.

Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Ook biedt de Cao Ziekenhuizen o.a. regelingen op het gebied van verhuiskosten, studiekosten, ziektekosten en pensioen. Het Martini Ziekenhuis is aangesloten bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. We hebben een aantal goede voorzieningen voor medewerkers, o.a. collectieve zorgverzekeringen, pc privé regeling, het fietsplan en een fiscale regeling woon-werkverkeer.

Het Martini Ziekenhuis is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto. Zo kun je gratis de auto parkeren op een dichtbij gelegen parkeerterrein.

Inlichtingen
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Tineke Runia, clustermanager Kliniek, via het secretariaat tel. (050) 524 6401. Er wordt dan een terugbelafspraak gepland.