Libeau

Stichting Libau

adviesorganisatie omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed

in de provincies Groningen en Drenthe

Stichting Libau adviseert aan de gemeenschap over omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed, daar waar het gemeenschapsbelang zich organiseert. Zie voor verdere info :www.Libau.nl.