Psychiaters (2) t.b.v. de Ouderenpsychiatrie

Lentis ouderenpsychiatrie biedt specialistische GGz, steeds meer vormgegeven in de ambulante setting maar ook binnen opnameklinieken en voortgezette behandelafdelingen. Het inzetten van intensieve thuisbehandeling vergroot de mogelijkheden om patiënten langer ambulant te behandelen. Patiënten worden zowel gezien in hun thuissituatie als op locatie van Lentis. Lentis ouderenpsychiatrie ambulant werkt vanuit vijf multidisciplinaire teams en bestrijkt de gehele provincie Groningen.

Lentis Ouderenpsychiatrie biedt Specialistische GGz behandeling aan oudere en/of somatisch kwetsbare patiënten met psychiatrische stoornissen.

Er wordt gewerkt vanuit verschillende locaties in de provincie Groningen, en in de kop van Drenthe.

De organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ambulante Teams
  • Opnameklinieken in Zuidlaren en Winschoten
  • Afdelingen voor langdurende behandeling, resocialisatie en voortgezet verblijf

Wij zijn op zoek naar twee psychiaters, die in oost Groningen het aldaar aanwezige team psychiaters komen versterken. In overleg binnen het team van psychiaters zullen, rekening houdend met de wensen en kwaliteiten van eenieder, de taken op ambulant en klinisch vlak opnieuw worden verdeeld;

psychiater

ten behoeve van de Ouderenpsychiatrie

Het betreffen dienstverbanden voor gemiddeld 32 tot 36 uren per week voor onbepaalde tijd

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een psychiater met een warm hart voor de Ouderenpsychiatrie. Iemand die enthousiast, flexibel en stimulerend is, met gerichtheid op samenwerking in een multidisciplinair team. U onderhoudt gemakkelijk het contact en zoekt dit ook op, waarbij u gebruik maakt van een goed relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor.

Tot de taken behoren: 

  • Diagnostiek, indicatiestelling, consultatie en behandeling: de medisch psychiatrische zorg voor onze patiënten 
  • U bent betrokken bij maatregelen in het kader van de BOPZ  
  • U geeft als regiebehandelaar invulling aan het multidisciplinaire werk, met als onderdeel het geven van functionele en operationele aanwijzingen aan andere disciplines 
  • U bent medeverantwoordelijk voor de behandelvisie en het behandelklimaat van het team
  • In voorkomende gevallen geeft u gericht advies aan derden, aangaande complexe psychiatrische problematiek binnen de reguliere GGz 
  • In voorkomende gevallen (en in collegiaal overleg) heeft u een waarnemende taak op de overige afdelingen van Lentis ouderenpsychiatrie
  • U wordt ingezet bij de opleiding en supervisie van arts-assistenten, u participeert in het vakgroepoverleg en neemt deel aan de 7 x 24 uurs dienst

Functie-eisen

BIG-geregistreerd psychiater met als aandachtsgebied de ouderenpsychiatrie. U bent een innovatief denker en beschikt over zorginhoudelijke expertise en interesse in het ontwikkelen van behandelbeleid en -programma’s en het verhogen van de kwaliteit van zorg. U onderschrijft het belang van correcte registratie en verslaglegging. U bent laagdrempelig, zoekt actief de samenwerking en verbinding en staat open voor overleg en feedback. U levert een actieve bijdrage aan het werken in de ketenzorg. Gezien het gedeeltelijke ambulante karakter bent u in het bezit van een rijbewijs.

Wij bieden

Een plezierige werkomgeving met veel ruimte voor ontwikkeling en een vooruitstrevend behandelklimaat. Bij ons heb je geen baan, maar een loopbaan: we investeren in je met opleidingen en trainingen en bieden alle ruimte om je talenten te ontplooien. Het is een boeiende en dynamische baan in een professionele werkomgeving met een team van enthousiaste medewerkers.

Wij gaan werken vanuit het concept positieve gezondheid, waarmee we juist in de regio oost Groningen onderscheidend kunnen zijn in de behandeling en zorg voor onze patiënten. Sinds 2014 hebben wij verschillende e-health mogelijkheden onderdeel van de behandeling gemaakt.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris volgens de AMS regeling en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ.

Inlichtingen en sollicitatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij mevrouw Marjolein Boshuisen ( manager inhoudelijke zaken en psychiater), telefoonnummer 06-10909766 of bij de heer Baran Dagtekin (vestigingsmanager algemene zaken), via telefoonnummer 06 22428543.

Online solliciteren is mogelijk tot en met zondag 24 september aanstaande. Solliciteer hier!

Ondervindt u problemen met het online solliciteren? De helpdesk Personeelszaken helpt u graag verder op weg en is bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 16.30 uur, tel. 050 - 409 7007.