Gezondheidszorgpsycholoog / Psychotherapeut / Klinisch Psycholoog – AFPN in Groningen

Wie zijn wij?

Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) Groningen is onderdeel van de zorggroep Forint in de provincie Groningen en biedt poliklinische en ambulante forensische psychiatrische behandeling aan patiënten met een psychiatrische stoornis in combinatie met (dreigend) (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Door gedifferentieerde behandeling en begeleiding beogen we de geestelijke gezondheid van onze patiënten te verbeteren, het recidiefrisico te matigen en de veiligheid in de maatschappij te vergroten. Door te investeren in onderzoek, opleiding en samenwerking met externe partijen willen we onze expertise op gebied van ambulante forensische psychiatrie handhaven en verder uitbreiden.

AFPN Groningen biedt medewerkers ruimte om eigen interesses te verdiepen en vaardigheden te ontwikkelen. AFPN Groningen heeft een tamelijk platte organisatiestructuur waarin we van alle medewerkers verwachten dat ze een steentje bijdragen aan het ontwikkelen/up-to-date houden van ons behandelaanbod. We hebben elke twee weken bijeenkomsten waarin we hetzij elkaar bijscholen hetzij reflecteren op problematiek waarmee we geconfronteerd worden. Ons zorgaanbod wordt gevoed door diverse psychotherapeutische scholen: de verschillende behandelonderdelen kennen afwisselend een cognitief-gedragstherapeutische, schema-focused, psychoanalytische en systeemtherapeutische invulling.

Er zijn vijf zorgprogramma’s binnen AFPN Groningen: persoonlijkheid/agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, huiselijk/relationeel geweld en Forensisch FACT en Forensisch FACT LVB. De werkzaamheden voor de nieuwe medewerker zal zich richten op de eerste drie, waarbij de inzet voor huiselijk/relationeel geweld alleen tot de mogelijkheden behoort voor een klinisch psycholoog.

Wie zoeken wij?

Ten behoeve van de AFPN zoeken wij een enthousiaste en gedreven gezondheidszorgpsycholoog / psychotherapeut / klinisch psycholoog voor 32 tot 36 uren per week.

Wij zoeken een collega die:

 • Een BIG-registratie heeft als gezondheidszorgpsycholoog, zo mogelijk klinisch psycholoog en/of psychotherapeut. Ook zij die in een afrondende fase van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog verkeren worden uitgenodigd te solliciteren.
 • Werkervaring heeft in de complexe professionele werkomgeving van de GGZ; bij voorkeur in de forensische psychiatrie.
 • Geschoold is in verschillende psychotherapeutische kaders en die kunnen combineren (als psychotherapeut en klinisch psycholoog).
 • Geschoold is in de cognitieve gedragstherapie en zo mogelijk ook in EMDR en/of schemafocused-therapie (als gezondheidszorgpsycholoog).
 • In staat is en het plezierig vindt om samen te werken in een multidisciplinair team (en als klinisch psycholoog een voortrekkersrol als specialist opnemen).
 • Positief tegenover zorginhoudelijke vernieuwingen staat en bereidheid heeft daarin een actieve rol te spelen.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden heeft als tact, stimuleren en motiveren.
 • Gezien de complexiteit van de doelgroep is creativiteit en geduld noodzakelijk.
 • Integere en een respectvolle werkhouding met zicht op parallel processen in het forensische kader.

Wat houdt de functie in?

 • Bijdragen aan de multidisciplinaire behandeling van de patiënten door het verrichten van diagnostiek en indicatiestelling.
 • Opstellen, evalueren en bijstellen van behandelplannen.
 • Uitvoeren van delictanalyses en risicotaxaties.
 • Individuele- en groepsbehandeling van patiënten (en eventuele betrokkenen).
 • Supervisie en intervisie.
 • Gebruik maken van vormen van e-Health, zoals Minddistrict en beeldzorg.
 • Bijdragen aan vernieuwing en verdere ontwikkeling van zorgprogramma’s.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van behandeling in de forensische keten van Forint en daarbuiten zoals reclassering en verslavingszorg.

Wat bieden wij?

 • Een dynamische werkomgeving die voortdurend gevoed wordt door in- en externe factoren.
 • Een gemotiveerd en deskundig team en collega’s.
 • Ruime aandacht voor scholing en deskundigheidsbevordering.

Het salaris is ingedeeld in FWG-functiegroep 65 (gezondheidszorgpsycholoog / psychotherapeut) of FWG-functiegroep 70 (klinisch psycholoog), conform de CAO GGZ. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het fietsenplan, tablet-/laptop-regeling, fitness abonnement, pensioenfonds, eindejaarsuitkering, korting bij (zorg) verzekeringen en een regeling aanvullende reiskosten.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mits je voldoet aan alle functie-eisen en competenties voor de functie.

Vragen? Bel ons en wij vertellen je graag meer.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de heer Klaas van der Lingen (psychiater / inhoudelijk manager AFPN) of de heer René Schaaphok (klinisch psycholoog), beiden te bereiken via telefoonnummer 088-1145222.

Geïnteresseerd?

Online solliciteren is mogelijk tot en met 1 april aanstaande via www.lentis.nl/vacatures.

Ondervind je problemen met het online solliciteren? De Helpdesk HR helpt je graag verder op weg en is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 16:30 uur via het telefoonnummer 050409-7007.

Voor deze vacature wordt zowel in als extern geworven waarbij de interne kandidaat bij gelijke geschiktheid voorrang geniet.