Klinisch neuropsycholoog - CNP

Het Centrum voor Neuropsychiatrie (CNP) biedt behandeling aan patiënten met niet aangeboren hersenletsel i.c.m. ernstige gedragsproblematiek en is onderdeel van ‘Lentis Ouderenpsychiatrie/CNP/Team 290’. Het CNP biedt klinische en ambulante diagnostiek en behandeling en is een derdelijns behandelcentrum.

Vanaf oktober 2017 zal het CNP samengaan met een nieuw op te zetten afdeling die patiënten met ernstig probleemgedrag bij dementie behandelt. Hiermee ontstaat er een nieuw behandelcentrum dat expertise vanuit de specialistische GGZ en verpleeghuiszorg integreert. Dit behandelcentrum zal een belangrijke schakel zijn binnen verschillende behandel- en zorgketens in het noorden van het land.

Het huidige CNP is een onderdeel van de NAH-keten. Deze heeft als speerpunt het verbeteren van de toeleiding van patiënten met NAH naar de best passende zorg en verblijfsetting.

Het CNP behandelt de groep waarbij er sprake is van dermate ernstig probleemgedrag waardoor reguliere revalidatie niet mogelijk is. Ook kan de groep psychiatrische patiënten met NAH, waarbij de reguliere psychiatrische behandeling niet toereikend is vanwege het bijkomende hersenletsel, bij het CNP terecht.

Het CNP bevindt zich op dit moment in een transitie en zet sterk in op de optimalisering van de samenwerking met en de aansluiting op de ketens NAH, CVA en Dementie. Dit beogen we door onze expertise en behandeling waar mogelijk in de verblijfsituatie van de patiënt aan te bieden in nauwe samenwerking met andere betrokken zorgaanbieders.

Het nieuwe centrum biedt klinische en ambulante behandeling aan patiënten afkomstig uit de revalidatie, GGZ en verpleeghuissector waarbij de mens, problematiek en behandelvraag belangrijker zijn dan leeftijd. Multidisciplinaire samenwerking is de basis voor specifieke diagnostiek, behandeling, begeleiding en advies geleverd aan de patiënt in zijn systeem en andere partners in zorg. Een aanbod op maat wordt geleverd aan de patiënt, zijn omgeving, en andere partners in de zorg, zoveel mogelijk op locatie van de patiënt.

Van medewerkers verwachten we het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid, en een actieve bijdrage aan innovatie en verbetering van de zorg. Medewerkers verdiepen hun kennis, ontwikkelen expertise en bieden deze expertise regionaal aan (samen met) andere zorgverleners en zorgvragers.

Ten behoeve van Lentis CNP en voor de behandeling van extreem probleemgedrag bij dementie, zoeken wij per direct een enthousiaste:

Klinisch neuropsycholoog

                       Het betreft een dienstverband voor gemiddeld 16-24 uur per week.

Functie-inhoud

 • Geeft uitvoering aan het hoofdbehandelaarschap, voert regie op behandeling;
 • Verricht gespecialiseerde neuropsychologische diagnostiek en indicatiestelling;
 • Voert psychologische behandelingen uit;
 • Heeft contacten met verwijzers, het systeem en andere hulpverleners binnen en buiten Lentis;
 • Heeft een coachende rol naar medebehandelaren en verpleegkundige teams betreffende de uitvoering van de behandeldoelen;
 • Kan supervisie en werkbegeleiding geven aan vakgenoten in opleiding;
 • Houdt dossiers bij en verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden;
 • Levert een bijdrage aan de visie op het behandelbeleid.

Functie-eisen

 • Geregistreerd als klinisch neuropsycholoog (BIG), bij voorkeur aangevuld met een opleiding EMDR;
 • Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Het vermogen binnen het geformuleerde beleid zelfstandig te functioneren en multidisciplinair te kunnen samenwerken;
 • Kennis van en inzicht in de actuele ontwikkelingen in specialistische GGZ en de ouderenzorg;
 • Kwaliteitsgericht, flexibel, stressbestendig, creatief en innovatief;
 • In het bezit van rijbewijs B en auto.

Wij bieden

 • Een afdeling die vanwege de fase waarin deze zich bevind veel kansen biedt aan de eigen professionele ontwikkeling;
 • Veel ruimte voor vindingrijkheid;
 • Een boeiende en dynamische baan in een professionele werkomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. De functie is ingedeeld in FWG functiegroep 70 (min. € 3.850,- tot max. € 6009,-). 

Informatie

Algemene informatie is verkrijgbaar bij mevrouw A. Vos, vestigingsmanager algemene zaken CNP 06-55476198, inhoudelijke informatie is verkrijgbaar bij mevrouw M. vd Ploeg, psychiater, vestigingsmanager inhoudelijke zaken tel. 06 13958164

Sollicitatie

U kunt online solliciteren tot en met zondag 28 mei aanstaande. Solliciteer hier!

Ondervindt u problemen met het online solliciteren? De helpdesk Personeelszaken helpt u graag verder op weg en is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 16.30 uur, tel. 050 - 409 7007.

Voor deze vacature wordt zowel in als extern geworven waarbij de interne kandidaat bij gelijke geschiktheid voorrang geniet.