Psychiater FPA Zuidlaren

Forint bestaat uit de FPA Zuidlaren, de AFPN Groningen en BW Forint en werkt intensief samen met FPC Dr. S. van Mesdag. Binnen deze forensische keten wordt zorg geboden aan mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd en bij wie het risico hoog is dat zij opnieuw een strafbaar feit gaan plegen. De kerndoelstelling van de forensische behandeling is het recidiverisico en het aantal recidives te verminderen. Het ontwikkeltraject van de patiënt staat centraal: binnen de juridische kaders en afgestemd op de maatschappelijke behoefte aan een veilige samenleving, wordt hem of haar de meest effectieve, minst belastende, minst beveiligde en kortste vorm van forensische behandeling geboden die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek.

De FPA Zuidlaren biedt behandeling aan mensen met complexe forensische psychiatrische problematiek. Het klimaat binnen de FPA Zuidlaren is te typeren als herstelgericht met aandacht voor veiligheid en structuur maar ook gericht op de mate van zelfstandigheid en mogelijkheden van patiënten binnen vastgestelde (juridische) kaders. Het verbeteren van het persoonlijk functioneren van patiënten, hun maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven staat centraal. Om dat te bereiken bieden wij forensische diagnostiek, risico-taxatie en specialistische behandelmodules. FPA Zuidlaren werkt nauw samen met familie en naastbetrokkenen en sluit vanuit de forensische keten aan bij de reguliere GGz.

Voor de FPA Zuidlaren zijn wij op zoek naar een PSYCHIATER voor 32- 36 uren per week.

Wij bieden een aantrekkelijke functie voor een psychiater die:

  • Affiniteit heeft met klinische forensisch werken of zich dat zo gauw mogelijk eigen wil maken.
  • Behandelinhoudelijke ontwikkelingen voor de FPA verder vorm wil geven en mee wil werken aan het verfijnen van ons behandelklimaat.
  • Gerichte diagnostiek uitvoert en verantwoordelijk is voor behandeling van patiënten met uiteenlopende en veelal complexe problematiek.
  • Een ‘teamspeler’ is.
  • Een actieve bijdrage levert in de ketensamenwerking met interne en externe partners.
  • Een actieve rol heeft in het beleid rondom “dwang en drang” en een actieve rol inneemt in het superviseren van AIOSSEN en verpleegkundig specialisten.

 Uw profiel:

In het bezit van een afgeronde opleiding tot psychiater en BIG geregistreerd. U bent enthousiast, evenwichtig en goed in staat de uitgezette behandellijnen en eenmaal ingezette ontwikkelingen vast te houden. U bent gericht op samenwerking met alle geledingen binnen de FPA en in de keten. Daarnaast beschikt u over een goed relativeringsvermogen.

Wij bieden:

  • Een stabiele maar ook enerverende werkomgeving waarin ruimte is om te ontwikkelen maar ook tijd is voor bezinning, reflectie en kennisdeling.
  • Een enthousiaste, professionele behandelstaf en verpleegkundigen/agogische begeleiders in de 24-uurs zorg
  • De CAO GGZ is van toepassing. Salaris conform de Salarisschaal Medisch Specialisten (AMS).
  • Volop ruimte voor Vakmanschap is Meesterschap!

Informatie:

Voor meer informatie over deze boeiende vacature kunt u contact opnemen met Hanneke Kooi, psychiater en leidinggevende inhoudelijke zaken FPA Zuidlaren, tel:050-4097150 en/of Reitze Enderlé, leidinggevende algemene zaken FPA Zuidlaren, tel:06-46410290.

Sollicitatie

Online solliciteren is mogelijk tot en met 25 juni aanstaande op www.lentis.nl

Ondervindt u problemen met het online solliciteren? De helpdesk Personeelszaken helpt u graag verder op weg en is bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 16.30 uur, telnr. 050.409 7007.