Business Controller

Lentis is op zoek naar een daadkrachtige business controller! Een professional die vanuit zijn of haar analyses het management voorziet van de juiste advisering en ondersteuning.

De zorgmarkt is volop in beweging als het gaat om de ontwikkeling van de zorgvraag, de financiering en de bedrijfsvoering. Binnen Lentis vindt op dit moment een professionaliseringsslag plaats om op juiste wijze te reageren op ontwikkelingen van deze zorgvraag.

De organisatie

Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Met 4300 betrokken medewerkers verleent Lentis zorg aan 25.000 mensen met psychiatrische problemen en aan 1.200 ouderen. De zorg omvat basiszorg, specialistische zorg en topklinische zorg. Lentis kent vier zorggroepen: Volwassenpsychiatrie, Dignis, Jonx en Forint.

De afdeling en positionering

De Business Controller is hiërarchisch gepositioneerd binnen de zorgdivisie Dignis. Daarnaast vindt de functionele aansturing plaats vanuit de Concern Controller. Deze structuur beoogt een korte lijn met de zorgafdelingen wat de affiniteit met het zorgproces vergroot. De structuur beoogt tevens het optimaliseren van de onderlinge vakinhoudelijke afstemming met de collega Business Controllers en Concern Control. Kortom, een mooie basis om de rol van Business Controller goed uit te kunnen voeren.   

De functie

Je adviseert en ondersteunt de directie en het daaronder ressorterend managementteam bij de implementatie en uitvoering van het bedrijfseconomisch beleid. Daarnaast draag je zorg voor beschikbaarheid van volledige en juiste managementinformatie, analyseert gegevens, signaleert hiaten en doet voorstellen t.a.v. de aansturing teneinde de gewenste doelen te kunnen bereiken. Als business partner draag je actief bij aan de realisatie van de organisatiedoelen.

Taken in hoofdlijnen

Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en managementteam op bedrijfseconomisch terrein:

 • Ondersteunen en adviseren m.b.t. de totstandkoming en uitvoering van (meer)jarenbeleidsplannen, de begroting en de maandrapportages;
 • Vertalen van en uitvoering geven aan de planning- en control cyclus in de betreffende eenheid;
 • Het beoordelen van voorstellen op financiële haalbaarheid d.m.v. het maken van een business case en hierover adviseren van directie en managementteam;
 • Bewaken van de financiële positie van de betreffende eenheid, tijdig hiaten signaleren en verbetervoorstellen doen;
 • Samenstellen van productievoorstellen voor zorgverkopers en het verrichten van ondersteunende en onderzoekwerkzaamheden t.b.v. kostprijsberekeningen;
 • Het ontwikkelen, analyseren en interpreteren van managementinformatie;
 • Het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling en de uitvoering hiervan
 • Afstemmen en samenwerken met collega’s concern control/business control. 

Wij vragen

 • Een gerichte vakdiploma op post HBO-niveau aangevuld met relevante ervaring;
 • Beschikt over kennis van de financiering in de zorg (GGZ en Ouderenzorg) en kent de ontwikkelingen hiervan;
 • Excellente kennis van Excel, rapportage- en boekhoudapplicaties;
 • Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en houdt deze kennis zelf bij.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft voorlopig een dienstverband voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar. Het salaris is ingedeeld in FWG 60. De overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO GGZ.

Nadere informatie

Meer informatie kunt u krijgen bij dhr. A. van Beilen, senior Concern Controller, telefoonnummer: 06-22711147.

Sollicitatie

Graag ontvangen wij je online sollicitatie uiterlijk 6 november 2016. Online solliciteren is mogelijk via https://www.lentis.nl/vacatures/

Ondervindt u problemen met het online solliciteren? De helpdesk Personeelszaken helpt u graag verder op weg en is bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 16.30 uur, tel. 050 - 409 7007.

De functie wordt gelijktijdig intern als extern gesteld.