GGZ-agoog/maatschappelijk werker

Lentis Ouderenpsychiatrie biedt Specialistische GGz behandeling aan oudere of somatisch kwetsbare cliënten met psychiatrische problematiek. Er wordt gewerkt vanuit verschillende locaties in de provincie Groningen en in de kop van Drenthe. De organisatie bestaat uit de volgende onderdelen: ? Ambulante Teams ? Opnameklinieken in Zuidlaren en Winschoten ? Afdelingen voor langdurende behandeling, resocialisatie en voortgezet verblijf Onderdeel van Lentis Ouderenpsychiatrie, is de afdeling Zonneheuvel. Zonneheuvel biedt langdurende klinische behandeling aan oudere cliënten met ernstige psychiatrische stoornissen. We ondersteunen mensen met behulp van visie en methodieken uit het zorgprogramma Herstelondersteunende Ouderenpsychiatrie (HoOp) en zijn enthousiast begonnen aan het werken vanuit ART, samen met cliënten en familie. De behandeling bij Zonneheuvel kent een grote diversiteit; van intensieve behandeling tot meer nadruk op begeleiding.

Wie zoeken wij?

Wij zijn, ten behoeve van de afdeling zonneheuvel, op zoek naar een enthousiaste GGZ-agoog/maatschappelijk werker voor gemiddeld 12 uur per week.

Wat houdt de functie in?

 • Het begeleiden en behandelen van cliënten op zowel materieel als immaterieel gebied;
 • Het bijdragen aan de diagnostiek, onder andere door het verrichten van milieuonderzoek;
 • Het actief inzetten op samenwerken met het sociaal systeem van de cliënt;
 • Het geven van informatie aan de cliënt en zijn familie en/of belangrijke anderen op het gebied van financiën en het beheer ervan, door de cliënt of door anderen dan de cliënt;
 • Het informeren, begeleiden en adviseren van de cliënt, naastbetrokkenen en/of hulpverleningsinstellingen in het omgaan met de vastgestelde problematiek en de daarmee verband houdende mogelijkheden en beperkingen;
 • Het voorbereiden en coördineren van indicatiestellingen m.b.t. langdurig verblijf en bij uitplaatsing van de cliënt naar een vervolgsetting;
 • Het geven van voorlichting en begeleiding aan de cliënt en naastbetrokkenen inzake de toekomstige woonsituatie;
 • Het doen van voorbereidende werkzaamheden in het kader van de beëindiging van de behandeling (o.a. opbouwen van een sociaal netwerk, arbeidsplaats, psycho-educatie);
 • Je neemt het voortouw in het formuleren van beleid, zet acties uit en kan implementeren;
 • Dossiers bijhouden en bijbehorende administratieve werkzaamheden verrichten.

We zoeken een collega die

 • In het bezit is van een diploma hbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening eventueel aangevuld met een post-hbo GGz-agoog;
 • Ingeschreven staat bij het BPSW en/of registerplein; 
 • Beschikt over goede contactuele, sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Kennis heeft van psychiatrische ziektebeelden en ervaring in het werken in de (ouderen)psychiatrie;
 • Affiniteit heeft met (de uitgangspunten van) herstelondersteunend werken;
 • Kennis heeft van en inzicht in de actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg;
 • Kennis heeft van de sociale kaart;
 • Innovatief vermogen, respect, creativiteit en flexibiliteit;
 • Het vermogen om in teamverband en binnen geformuleerd beleid zelfstandig te werken;
 • Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bezit;
 • In het bezit is van een rijbewijs B.

Wat bieden wij?

Een boeiende en dynamische baan op een afdeling die vanwege de fase waarin deze zich bevindt veel kansen biedt aan de eigen professionele ontwikkeling met veel ruimte voor vindingrijkheid.

Het salaris is ingedeeld in FWG functiegroep 50, conform de CAO GGZ. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het fietsenplan, tablet-/laptop-regeling, fitness abonnement, pensioenfonds, eindejaarsuitkering, korting bij (zorg)verzekeringen en een regeling aanvullende reiskosten. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mits je voldoet aan alle functie-eisen en competenties voor de functie.

Vragen? Bel ons en wij vertellen je graag meer.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij mevrouw E.C.A. Folkers, vestigingsmanager algemene zaken Zonneheuvel en Ouderenpsychiatrie ambulant West, tel. 06 224 91 611

Geïnteresseerd?

Je kunt online solliciteren tot zondag 24 november aanstaande. De gesprekken zijn gepland op 27 november (ochtend).

Ondervind je problemen met het online solliciteren? HR helpt je graag verder op weg en is bereikbaar op werkdagen van 09.00 ? 16.30 uur, tel. 050 - 409 7881.


Reageer op deze vacature