Verpleegkundige HBO, Hamrikheem

Hamrikheem is een onderdeel van Lentis ouderen- en volwassenenpsychiatrie in Groningen. Het is een beschermde en maatschappelijke woonvorm voor ouderen (65 jaar en ouder) met in totaal 68 woonplekken. Financiering vindt plaats vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ouderen met psychiatrische problematiek hebben in Hamrikheem een plek om zo zelfstandig mogelijk te wonen met professionele begeleiding op maat waarbij men zoveel mogelijk de regie in eigen handen houdt. Er is een nauwe samenwerking met ketenpartners binnen (ambulant team, Zorg Thuis+) en buiten Lentis (huisarts, WIJ-team). Op basis van nieuwe ontwikkelingen binnen Lentis/Hamrikheem en de WMO zoeken wij nieuwe collega?s die hieraan een bijdrage willen leveren.

Wie zoeken wij?

Per omgaande zoeken wij een enthousiaste verpleegkundige met een stevige visie op herstel en herstelondersteuning voor gemiddeld 28 uur per week, meer/minder uren is bespreekbaar.  

 • Je hebt een relevante opleiding, te weten HBO-V.
 • BIG-registratie is vereist.
 • Kennis van psychiatrische ziektebeelden en psychofarmaca, ervaring in het werken in de (ouderen)psychiatrie is een pré.
 • Visie op en kennis van (de uitgangspunten van) rehabiliterend en herstel ondersteunend werken.
 • Kennis van en inzicht in de actuele ontwikkelingen in de ouderenpsychiatrie en de WMO.
 • Bereid tot het werken in wisselende diensten (dag, avond, nachtdienst).
 • Je bent in staat om zelfstandig en op methodische wijze interventies in te zetten bij cliënten met een indicatie beschermd wonen waarbij sprake is van een dreigende crisis, terugval, een toename van probleemgedrag, zorgmijding of waarbij extra inspanning ten behoeve van meer zelfstandigheid noodzakelijk is (woonbegeleiding complex).

Wat houdt de functie in?

 • Observeren en begeleiden van cliënten, je evalueert het zorgproces, rapporteert aan huisarts en ambulante ouderenpsychiatrie over de voortgang.
 • Het fungeren als persoonlijk begeleider van een aantal cliënten en als zodanig de verantwoordelijkheid dragen voor het, in overleg met de cliënt, opstellen van woonbegeleidingsplannen, het evalueren, bijstellen en uitvoeren hiervan.
 • Het kunnen bieden van het nieuwe WMO product woonbegeleiding complex.
 • De zorg rondom de individuele cliënt vorm en inhoud geven en een coördinerende en coachende rol naar het verpleegkundig en verzorgend team van de BW(?s), dit zowel in het primaire proces als bij specifieke aandachtsgebieden op het gebied van kwaliteit.
 • Dossiers bijhouden middels het EPD en de bijbehorende administratieve werkzaamheden verrichten.
 • Een bijdrage leveren aan het scheppen, ontwikkelen en bevorderen van een passend leef- en behandelklimaat.
 • Bereidheid tot het bieden van stipdienst vanuit Hamrikheem voor andere beschermde woonvormen binnen Lentis.
 • Leerlingen en stagiair(e)s begeleiden.

Wat bieden wij?

Een boeiende en dynamische baan in een professionele werkomgeving met veel ruimte voor vindingrijkheid.

Het salaris is ingedeeld in FWG functiegroep 50, conform de CAO GGZ. De arbeidsvoorwaarden zijn eveneens overeenkomstig de CAO GGZ. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het fietsplan, tablet-/laptop-regeling, fitness abonnement, pensioenfonds, eindejaarsuitkering, korting bij (zorg) verzekeringen en een regeling aanvullende reiskosten. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mits je voldoet aan alle functie-eisen en competenties voor de functie.

 

Vragen? Bel ons en wij vertellen je graag meer.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de heer Lucien Jerphanion, vestigingsmanager algemene zaken, te bereiken via: 06-83201530.

Geïnteresseerd?

Online solliciteren is mogelijk tot en met 28 april a.s.

Ondervind je problemen met het online solliciteren?  De helpdesk HR helpt je graag verder op weg en is bereikbaar op werkdagen van 09.00 ? 16.30 uur, tel. 050 - 409 7007.

 


Reageer op deze vacature