Kunst en Kinderrechten

Aangenaam wij zijn verzetsstrijders en kunstenaars. Wij komen op voor kinderrechten en wij praten met muziek en kunst.

Wil jij graag veranderingen zien aangaande de hervormingen in de jeugdzorg? Ben jij maatschappelijk betrokken, en draag je graag een warm hart toe aan de kinderen en gezinnen van onze samenleving?
Wij zoeken in totaal 5 bestuursleden, het liefste met bestuurlijke ervaring en een affiniteit met kinderrechten.


Je hoeft niet kunstzinnig te zijn, maar kunst en muziek waarderen is welkom. Het belangrijkste is dat je natuurlijk graag voor de kinderrechten wil opkomen.
De stichting is ingehuurd bij de landelijke overheid en heeft daar rondetafelgesprekken met de betrokkenen partijen.

De stichting praat en draagt mee aan de hervormingen van het jeugdzorgstelsel onder andere in de overheid. En heeft als doel om op te komen voor kinderrechten. De stichting doet dit door middel van verschillende soorten kunstvormen.