Kunst en Kinderrechten

Aangenaam wij zijn verzetsstrijders en kunstenaars. Wij komen op voor kinderrechten en wij praten met muziek en kunst.

De stichting praat en draagt mee aan de hervormingen van het jeugdzorgstelsel onder andere in de overheid. En heeft als doel om op te komen voor kinderrechten. De stichting doet dit door middel met verschillende soorten kunstvormen.