HSEQ COÖRDINATOR HAVEN

In verband met versterking van de afdeling zoeken wij voor 32-40 uur een

                                    HSEQ COÖRDINATOR HAVEN

De HSEQ Coördinator Haven is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het kwaliteitsbeleid van Wagenborg Stevedoring. HSEQ ziet er op toe dat op de terminals in de havens van Delfzijl en Eemshaven gewerkt wordt volgens wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid, milieu en security. Naast regelgeving zijn ook de ISO normen 9001 en 14001 van toepassing.

Taken bij Wagenborg Stevedoring

In overleg met de Directeur Wagenborg Stevedoring het bewaken van kwaliteitsnormen teneinde bezit van het ISO certificaat te waarborgen:

 • Volgen van relevante externe en interne ontwikkelingen en wetgeving m.b.t. HSEQ;
 • Analyseren van en aangeven welke aspecten van invloed zijn en de gevolgen daarvan m.b.t. te nemen beslissingen/te maken keuzes;
 • Uitwerken van voorstellen m.b.t. het te voeren beleid en deze motiveren/ toelichten bij hoofden van dienst en directie.

Uitvoeren van het vastgestelde HSEQ-beleid:

 • Beheren/actueel houden/ontwikkelen van het HSEQ systeem;
 • Informeren, stimuleren en motiveren van betrokken collega’s;
 • Uitvoeren van interne audits en werkplekinspecties;
 • Plannen en begeleiden van externe audits;
 • Initiëren en coördineren van uit audits voortvloeiende acties;
 • Registreren, analyseren en distribueren van aan het licht gekomen onvolkomenheden, doen van verbetervoorstellen.

 Managementrapportage en plannen:

 • Verzamelen en analyseren van HSEQ gerelateerde zaken;
 • Opstellen en uitbrengen van  jaarlijkse HSEQ rapportage;
 • Opstellen en uitbrengen van HSEQ jaarplannen.

 Coördinatie Bedrijfshulpverlening

 • Beheer Bedrijfsnoodplan;
 • Voorzien in voldoende BHV’ers;
 • Initiëren van een jaarlijkse calamiteitenoefening.

Is regelmatig aanwezig op de werkvloeren en ziet er op toe dat:

 • Werkzaamheden volgens de vastgelegde regels, procedures, richtlijnen en veiligheidsvoorschriften van zowel het bedrijf als opdrachtgevers worden uitgevoerd;
 • Uitvoerenden worden gestimuleerd in het melden van ongevallen, incidenten en verbeteringen op het gebied van HSEQ;
 • Hij op een coachende wijze veiligheidheidsbewustzijn bij alle medewerkers vergroot.


De HSEQ coördinator Haven valt hiërarchisch onder de directeur Wagenborg Stevedoring en functioneel onder de Corporate HSEQ Manager. Je deelt kennis en ervaringen met alle andere HSEQ medewerkers binnen de diverse divisies van Koninklijke Wagenborg zodat je je eigen professionaliteit en die van de collega’s op een hoger niveau brengt.
 

Competenties

Koninklijke Wagenborg kent kerncompetenties die voor alle medewerkers van toepassing zijn: oplossingsgericht, samenwerken en veilig werken. Specifiek voor deze functie zijn daarnaast nog vier competenties van toepassing: accuraat, communiceren, flexibel, kostenbewust en klantgericht.

Functie eisen

 • aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, afgeronde veiligheids opleiding bijvoorbeeld studie Integrale Veiligheid;
 • aantoonbare kennis van en ervaring met de diverse ISO normeringen;
 • goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • in bezit van rijbewijs B.

 Wij bieden:

 • een gevarieerde en uitdagende baan;
 • salariëring volgens functieschaal;
 • studiefaciliteiten gericht op persoonlijke ontplooiing;
 • gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben je geïnteresseerd ?
klik hier om te solliciteren.

Een psychologisch assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.