Promovendus 'Sociale relaties van mensen met meervoudige beperking'

Vacaturenummer
v19.0092

Omvang
0,4-0,6 fte

Organisatie
Hanzehogeschool Groningen

Afdeling
Academie voor Gezondheidsstudies

De Hanzehogeschool Groningen, lectoraat Healthy Ageing Allied Health Care and Nursing voert binnen de Academische Werkplaats EMB in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, basiseenheid orthopedagogiek, Koninklijke Visio en ’s Heeren Loo een 4-jarig onderzoeksproject uit, dat zich richt op de sociale relaties van oudere mensen met een visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperking, zoals met familieleden, broers en zussen.

Het lectoraat is op zoek naar een Promovendus ‘Sociale relaties bij het ouder worden van mensen met meervoudige beperking'.

Functie-inhoud


Bij mensen met een visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperking (VZEVB) is in de afgelopen decennia sprake van een stijgende levensverwachting. Zij zijn vanwege hun beperkingen volledig afhankelijk van anderen en zijn zowel in fysiek als in psychosociaal opzicht kwetsbaar. De belangrijkste sociale relaties hebben ze met hun ouders, broers, zussen en andere familieleden. Hun ouders worden echter ook ouder en/of komen te overlijden en maken daardoor niet het gehele leven actief onderdeel uit van het netwerk van hun kind. In de praktijk blijkt dat de rol van broers en zussen (2e en zelfs 3e generatie familieleden) daardoor belangrijker wordt waarbij de rolverdeling tussen ouders en broers en zussen verandert door de jaren heen. Dit heeft ook gevolgen voor de ondersteuning van de persoon met beperkingen, die vanuit een driehoek tussen deze persoon zelf, familie en professionals plaatsvindt. Welke gevolgen dit precies zijn en hoe deze zich verhouden tot de sociale en fysieke kwetsbaarheid en participatie van de persoon met VZEVB is niet duidelijk.

Om te zorgen dat mensen met een visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperking blijven participeren en sociale contacten behouden, beogen wij de invloed van de sociale en fysieke kwetsbaarheid op de samenwerking in de driehoek in kaart te brengen om aan de hand daarvan een methodiek te ontwikkelen om deze partijen te ondersteunen.


Plaats in de organisatie


Als promovendus voer je het onderzoek uit binnen het lectoraat Healthy Ageing Allied Health Care and Nursing, onderdeel van de Academie voor Gezondheidsstudies, de Academie voor Verpleegkunde en het Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Ageing. Het onderzoek waar je aan gaat werken valt tevens onder auspiciën van de Academische Werkplaats EMB. Prof. dr. Cees van der Schans (UMCG, Health Psychology Research) en Prof. dr. Annette van der Putten (RUG, basiseenheid orthopedagogiek) zullen als promotoren optreden. Verder word je begeleid door dr. Aly Waninge (Hanzehogeschool) en dr. Jorien Luijkx (RUG). Je sluit je aan bij de Graduate School Medical Sciences van het UMCG en kunt daarnaast gebruik maken van het PhD-trainingsprogramma van de interfacultaire Research School Gedrags- en maatschappijwetenschappen.

Functie-eisen


- Een afgeronde masteropleiding (of afgestudeerd voor 1 juli 2019) in een relevante richting, bijvoorbeeld gedragswetenschappen, geneeskunde, (bio)medische-, bewegings-, gezondheids- of neurowetenschappen;
- Aantoonbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek;
- Aantoonbare affiniteit met mensen met een (zeer ernstige) verstandelijke beperking en/of visuele beperking;
- Aantoonbare ervaring in multidisciplinair samenwerken;
- Ervaring met statistische analyse van datasets;
- Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels.


Arbeidsvoorwaarden

De datum van indiensttreding is per zo spoedig mogelijk. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van het promotietraject met een tussentijdse evaluatie na negen maanden. De omvang is 0,4 tot 0,6 fte; uitbreiding behoort tot de mogelijkheden. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo. De vacature wordt ingevuld op basis van de functie van hoofdinstructeur praktijkonderwijs in functieschaal 10. Het salaris bedraagt minimaal € 2.581,- bruto per maand bij een fulltime-aanstelling. De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed. .

Inlichtingen


Informatie omtrent deze functie kun je inwinnen mevrouw dr. A. Waninge, lector Participatie en Gezondheid van mensen met een verstandelijke en visuele beperking, telefoonnummer 06-30328282, email a.waninge@pl.hanze.nl. Let op! Dit emailadres niet gebruiken voor je sollicitatie, klik daarvoor op de 'Solliciteer-button'.

Voor vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier kun je contact opnemen met HR Recruitment, telefoonnummer +31 50-595 7505.

De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 10 september 2019.
De tweede gespreksrond vindt plaats op maandag 23 september 2019.

Status vacature


Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sluitingsdatum

28-08-2019

Solliciteren


Reageer op deze vacature