Trainee team Informatietechnologie

Gemeente Emmen vindt het belangrijk kansen te creëren voor hoger opgeleide jongeren. In nauwe samenwerking met  GOA Publiek heeft Emmen een traineeship ontwikkeld. Ben jij recent afgestudeerd en wil je  als startend professional je professioneel en persoonlijk ontwikkelen? Het traineeship bij de Gemeente Emmen kan een eerste stap zijn in je carrière!

Omschrijving trainee opdracht
Vanuit het team Informatietechnologie wordt er actief gekeken naar de toekomst van Informatiemanagement. De noodzaak en  doorontwikkeling van Informatiemanagement is overal in de markt merkbaar en het staat ook specifiek op de strategische agenda van het CMT van de Gemeente Emmen.

De informatie groeit, maar raakt door de hoeveelheid ook versnipperd. Bij deze groei  en om versnippering tegen te gaan  hoort een datawarehouse. Een datawarehouse is verzamelplaats met data vanuit (potentieel) alle bronnen binnen de gemeente. Hieronder valt niet alleen personele-, samenlevings-, financiële- en basisadministratie data, maar ook big data en geografisch georiënteerde data. Een datawarehouse brengt een structuur waarmee wij als gemeente voorbereid zijn op de toekomst. Het is de basis om in te spelen op de diverse wensen van de gebruikers.

Een datawarehouse bouwen is een complex traject. Het is een proces met een leercurve, voor zowel de trainee alsmede het team.

Het traject tot het opzetten van een datawarehouse behelst in het kort de volgende taken:

 • Onderzoek/inventarisatie per bronsysteem: wat is er nodig om de data te ontsluiten?
 • Onderzoek/inventarisatie gewenste situatie: welke zaken hebben de bronsystemen met elkaar gemeen?
 • Technische beoordeling: wat is hiervoor aan server- en netwerkcapaciteit nodig?
 • Uittekenen van een ERD: een Entiteit Relatie Diagram laat zien waar de onderlinge connecties zijn
 • Bouwen in basis SQL: Individuele componenten ontsluiten
 • Bouwen via een ETL: een ETL (Extract Transform Load) tool zorgt voor de opbouw van een datawarehouse
 • Testen: geeft het datawarehouse op inhoudelijk en performance vlak het gewenste resultaat?
 • Het onderzoeken van ontsluiting van data bijvoorbeeld door middel van een API (application programming interface)
 • Aan welke gegevens er behoefte is t.a.v. een bredere informatievoorziening

Kortom: het onderzoeken van informatiebehoefte en informatievoorziening. Het maken van een ontwerp en ERD voor het te bouwen datawarehouse. Tot slot een start maken met het bouwen van het datawarehouse en een advies of mogelijkheid tot ontsluiting van de data.

Informatie over het team
Je komt te werken in het cluster Managementinformatie & Informatievoorziening. Dit cluster is onderdeel van het team Informatietechnologie (IT) van de afdeling Facilitaire Ondersteuning, en ondersteunt de gehele gemeentelijke organisatie bij haar informatievoorziening.

Het cluster adviseert op een klantgerichte wijze over het gebruik van informatiesystemen bij bedrijfsprocessen, begeleidt trajecten voor aanschaf en implementatie van informatiesystemen en regelt het beheer van de aan haar toevertrouwde informatiesystemen. Daarnaast ondersteunt het cluster de organisatie specifiek op het gebied van managementinformatie, geografische informatievoorziening en gegevensmanagement.

Het subcluster bestaat uit Business Intelligence (BI) medewerkers welke gezamenlijk aan BI trajecten werken op het raakvlak van techniek en business. We staan veel in contact met klanten om informatiebehoefte te vertalen naar concrete informatievoorziening.

Van ons wordt een overstijgende visie op processen en een sterk analytisch vermogen gevraagd. Bij onduidelijkheden wordt verwacht dat we zelf initiatief om tot conceptuele voorstellen te komen om op die manier onze klanten optimaal te ondersteunen. We dragen zorg dat onze klanten maximaal gebruik kunnen maken van de vele mogelijkheden van BI. De werkzaamheden wisselen sterk in duur, onderwerp (financieel, personeel, sociaal, etc.) en uitvoering (individueel of teamverband).

Voor de opdracht zoeken we een trainee die:
Recent afgestudeerd HBO/WO (max. 2 jr) in bijvoorbeeld bedrijfskundige informatica,  informatie wetenschappen, informatie technologie, data science, data analist of soortgelijk.

We zoeken een trainee die zowel in teamverband als zelfstandig kan werken, zijn/haar werk kan plannen en organiseren, analytisch vermogen meeneemt, die kan schakelen op verschillende abstractielagen, een kritische blik heeft en doorvraagt. Je bent van nature een doorzetter met een gezonde dosis lef.

Gevraagde ervaring:

 • werken met / bouwen in SQL
 • onderzoek uitvoeren
 • adviesrapport schrijven
 • presenteren en uitdragen van visie en gemaakte producten

Kennis van:

 • datawarehouse concepten en principes
 • ETL modellering
 • ERD modellering             
 • relationele databases

Pré:      

 • Bekend met technieken van informatiesystemen en het beheer ervan
 • Bekend met het beheer van webservers/ servers en het beheer ervan

Wat bieden we jou?
Als trainee werk je 32 uur per week bij de opdrachtgever voor de duur van 12 maanden (binnen de 32 uur heb je een dagdeel voor het traineeprogramma). In het programma worden onder vier thema’s diverse workshops, trainingen, intervisies en andere bijeenkomsten georganiseerd (of je gaat deze zelf organiseren). We zetten sterk in op persoonlijke begeleiding en aandacht en je maakt onderdeel uit van een traineegroep. Het programma biedt je een uitstekende leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Naast het op doen van werkervaring ga je kennis maken met de gemeentelijke organisatie en het ambtelijk vakmanschap. Meer informatie over het traineeprogramma kun je terugvinden op www.goapubliek.nl/traineeship.

 • Je ontvangt een 32-uurscontract voor de duur van 12 maanden. Je wordt uitgezonden door GOA Publiek, de ABU cao is hierbij van toepassing.
 • Je salaris is gebaseerd op een groeimodel; je ontvangt een startsalaris op schaal 4.0 CAR UWO cao waarbij je na vier maanden ontwikkeling door kan groeien naar schaal 6.0. Na weer vier maanden ontwikkeling groei je door naar schaal 8.0 CAR UWO cao. Je bouwt maandelijks een vakantiegeldtoelage op volgens de CAR UWO cao.
 • Je bouwt per maand verlofuren op, je hebt recht op 153,6 uur.
 • Er is sprake van een reiskostenregeling voor reizen met het Openbaar Vervoer, 2e klasse met een max. vergoeding per jaar.
 • Voor de start van je traineeship kan je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aandragen.

Solliciteren?
Na je sollicitatie ontvang je binnen twee werkdagen een bevestiging van ontvangst. Wanneer je als kandidaat zal worden uitgenodigd voor de vervolgprocedure ontvang je uiterlijk vrijdag 9 maart een persoonlijk bericht per mail. Voorwaarde voor de vervolgprocedure is dat je beschikbaar bent voor de speeddate:

Op maandag 12 maart van 10.00 uur tot 13.00 uur ben je beschikbaar voor de selectie (speeddate) in Emmen.

Na de speeddate streven we ernaar om de sollicitatiegesprekken plaats te laten vinden in week 13 (26-30 maart). De start van het traineeprogramma zal plaats vinden op 16 april 2018.

Stuur je CV en motivatie (max 500 woorden) voor donderdag 1 maart 17.00 uur naar info@goapubliek.nl onder vermelding van vacaturekenmerk INT06

GOA Publiek verzorgt de werving voor de vacature. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen op 050 700 13 23. Contactpersonen GOA Publiek: Harald Grasdijk - Projectleider, Nienke Scheeringa – leerlingbegeleider en coach trainees.

 

 

Acquisitie n.a.v. deze opdracht wordt niet op prijs gesteld