Trainee programmabureau Emmen Vernieuwt

Gemeente Emmen vindt het belangrijk kansen te creëren voor hoger opgeleide jongeren. In nauwe samenwerking met  GOA Publiek heeft Emmen een traineeship ontwikkeld. Ben jij recent afgestudeerd en wil je als startend professional je professioneel en persoonlijk ontwikkelen? Het traineeship bij de Gemeente Emmen kan een eerste stap zijn in je carrière!

Omschrijving trainee opdracht
In 2017 is het programmabureau Emmen Vernieuwt (EV) ingesteld en is het programmaplan vastgesteld. Op dit moment bevindt het programmabureau EV zich nog in de opbouwfase. Dat betekent dat er nog veel zaken uitgewerkt, ontwikkeld, ingevuld en geïmplementeerd moeten worden. Het is wenselijk om op elk moment te weten of de programma’s op koers liggen, zowel met betrekking tot de te bereiken doelen als met betrekking tot de voortgang van de projecten en activiteiten die daarvoor nodig zijn.

In het kader hiervan is er sprake van een interessante en uitdagende taak om te komen tot een monitor met betrekking tot onder meer de realisatie van de doelen van de programma’s binnen Emmen Vernieuwt. Hiervoor dienen de doelen en effecten geconcretiseerd te worden en meetbaar gemaakt te worden. Tevens is het in dit kader van belang om inzichtelijk en zoveel als mogelijk ook meetbaar te maken welke bijdrage (individuele) projecten en activiteiten leveren aan de realisatie van de doelen en effecten van het programma. Ook zal de relatie tussen de programmadoelen binnen Emmen Vernieuwt en de diverse gemeentelijke beleidsdoelen (zowel overkoepelend, als op diverse specifieke beleidsterreinen) inzichtelijk gemaakt moeten worden.

Tot slot zal onderzocht en uitgewerkt moeten worden welke gegevens en data nodig zijn voor de monitoring, hoe deze verzameld en verkregen kunnen worden en hoe de monitoring in (geautomatiseerde) systemen opgenomen kan worden, op basis waarvan er op elk moment inzicht bestaat in de voortgang van de realisatie van de doelen. Dit dient te leiden tot de implementatie van een zoveel als mogelijk geautomatiseerde systematiek van meten en monitoren van de realisatie van de doelen.

Volgens planning zou deze opdracht in 2018 opgepakt, uitgevoerd en afgerond moeten worden.
Het streven is dan ook om in september 2018 te komen tot een tussentijdse (advies)rapportage en om eind 2018 te komen tot besluitvorming door het college van Burgemeester en Wethouders over de geconcretiseerde meetbare doelen . Eind eerste kwartaal 2019 zal vervolgens de implementatie van de uitgewerkte monitoring op de voortgang van de realisatie van deze doelen afgerond moeten zijn.

Informatie over het team
Het programmabureau Emmen Vernieuwt (EV) is met ingang van 1 januari 2017 voor een periode van 15 jaar ingesteld en is belast met de aansturing van en verantwoordelijkheid voor het programma Emmen Centrum, het programma Bereikbaarheid Emmen en het programma Verduurzaming Emmerhout.

Het programmabureau is verantwoordelijk voor het realiseren van de programmadoelstellingen van de verschillende programma’s binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden. Het werkt in opdracht van het college van B&W. Emmen Vernieuwt geniet een grote belangstelling vanuit het bestuur, de politiek en de samenleving.

Het programmabureau EV is een compact, gedreven en betrokken team van professionals (7 fte),
dat fungeert als opdrachtgever voor de genoemde drie complexe programma’s en een groot aantal projecten en activiteiten. De totale omvang van deze projecten bedraagt circa € 200 à € 300 miljoen.

Er is sprake van een nauwe verbondenheid en betrokkenheid van een groot deel van de gemeentelijke  organisatie bij Emmen Vernieuwt en er is sprake van een grote diversiteit aan zowel interne, als externe stakeholders bij Emmen Vernieuwt.

Voor de opdracht zoeken we een trainee die:
Recent afgestudeerd (WO) in de richting van economie, bestuurskunde, politicologie of vergelijkbare studies.

Voor een goede uitvoering van de opdracht heb je kennis van projectmatig en programmatisch werken, onderzoeken en onderzoeksmethoden. We zoeken een trainee die gedreven is, omgevingsbewust is, stevig in zijn of haar schoenen staat, bevlogen en betrokken is. Iemand die zowel in teamverband als zelfstandig kan werken, kan plannen en organiseren, analytisch vermogen heeft, communicatief sterk ontwikkeld is, resultaatgericht werkt en kennis heeft van automatiseringsmogelijkheden- en toepassingen.

Wat bieden we jou?
Als trainee werk je 32 uur per week bij de opdrachtgever voor de duur van 12 maanden (binnen de 32 uur heb je een dagdeel voor het traineeprogramma). In het programma worden onder vier thema’s diverse workshops, trainingen, intervisies en andere bijeenkomsten georganiseerd (of je gaat deze zelf organiseren). We zetten sterk in op persoonlijke begeleiding en aandacht en je maakt onderdeel uit van een traineegroep. Het programma biedt je een uitstekende leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Naast het opdoen van werkervaring ga je kennis maken met de gemeentelijke organisatie en het ambtelijk vakmanschap. Meer informatie over het traineeprogramma kun je terugvinden op www.goapubliek.nl/traineeship.

  • Je ontvangt een 32-uurscontract voor de duur van 12 maanden. Je wordt uitgezonden door GOA Publiek, de ABU cao is hierbij van toepassing.
  • Je salaris is gebaseerd op een groeimodel; je ontvangt een startsalaris op schaal 4.0 CAR UWO cao waarbij je na vier maanden ontwikkeling door kan groeien naar schaal 6.0. Na weer vier maanden ontwikkeling groei je door naar schaal 8.0 CAR UWO cao. Je bouwt maandelijks een vakantiegeldtoelage op volgens de CAR UWO cao.
  • Je bouwt per maand verlofuren op, je hebt per jaar recht op 153,6 uur.
  • Er is sprake van een reiskostenregeling voor reizen met het Openbaar Vervoer, 2e klasse met een max. vergoeding per jaar.
  • Voor de start van je traineeship kan je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aandragen.

Solliciteren?
Na je sollicitatie ontvang je binnen twee werkdagen een bevestiging van ontvangst. Wanneer je als kandidaat zal worden uitgenodigd voor de vervolgprocedure ontvang je uiterlijk vrijdag 9 maart een persoonlijk bericht per mail. Voorwaarde voor de vervolgprocedure is dat je beschikbaar bent voor de speeddate:

Op maandag 12 maart van 10.00 uur tot 13.00 uur ben je beschikbaar voor de selectie (speeddate) in Emmen.

Na de speeddate streven we ernaar om de sollicitatiegesprekken plaats te laten vinden in week 13 (26-30 maart). De start van het traineeprogramma zal plaats vinden op 16 april 2018.

Stuur je CV en motivatie (max 500 woorden) voor donderdag 1 maart 17.00 uur naar info@goapubliek.nl onder vermelding van vacaturekenmerk PEV05

GOA Publiek verzorgt de werving voor de vacature. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen op 050 700 13 23. Contactpersonen GOA Publiek: Harald Grasdijk - Projectleider, Nienke Scheeringa – leerlingbegeleider en coach trainees.

Acquisitie n.a.v. deze opdracht wordt niet op prijs gesteld