Manager Bedrijfsvoering

De vacature ontstaat als gevolg van de aanpassing van de organisatie.

1. PROFIEL

U bent een daadkrachtig leider en wordt gedreven door een grote dadendrang. U ziet verandering als een uitdaging en denkt in oplossingen. U weet weerstand te overwinnen en resultaten te bereiken. U bent een snelle beslisser. U bent een stevige persoonlijkheid. U beschikt over een scherp analytisch denkvermogen. U gaat niet over een nacht ijs en bereidt zich gedegen voor. U streeft naar kwaliteit in uw werk.
U hebt een uitstekend gevoel voor verhoudingen in een politiek bestuurlijke omgeving. U weet op een goede wijze om te gaan met de druk vanuit het bestuur en het managen van verwachtingen. Tegelijkertijd schept u de juiste voorwaarden voor medewerkers om hun vakmanschap uit te oefenen. U heeft oog voor de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de afdeling en weet succesvol te anticiperen op de impact daarvan voor de langere termijn voor de organisatie. U weet draagvlak te creëren voor verandering en vertrouwen te wekken. U voelt zich verantwoordelijk voor de realisatie van de beleidsdoelen en voor de performance van de afdeling.


2. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Integraal leidinggeven aan de afdeling 
 • Volwaardig sparringpartner binnen het managementteam
 • Mede verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie
 • Coachen van medewerkers
 • Vertalen van externe ontwikkelingen naar beleid en processen binnen de afdeling
 • Bewaken van de voortgang en de integraliteit van de ondersteuning aan het bestuur vanuit de afdeling 
 • 1e loco secretaris

3. FUNCTIE-EISEN

 • Minimaal WO bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfseconomie of bedrijfskunde
 • Ruime en aantoonbare managementervaring op strategisch niveau
 • Kennis van moderne bedrijfsvoering
 • Kennis van gemeentefinanciën
 • Ervaring met verandermanagement
 • Brede ervaring in het publieke domein, bij voorkeur in een gemeente

4. COMPETENTIES

 1. Resultaatgericht
 2. Verantwoordelijk
 3. Creatief
 4. Visie
 5. Coachend
 6. Omgevingsbewust

5. PERSOONLIJKE KWALITEITEN

 • Daadkrachtig en inspirerend
 • Zakelijk en professioneel
 • Analytisch

6. SOLLICITEREN

Solliciteren kan via de pagina op Tib & Partners