Adviseur integrale veiligheid

Op de Stafafdeling ontstaat de vacature van

Adviseur integrale veiligheid

voor 28 uur per week tot uiterlijk 01-01-2019

We maken van Haren een inspirerende plek waar het goed wonen en werken is. Dit doen we door in onderling overleg met burgers, ondernemers en medewerkers te werken aan een goede invulling van de door het bestuur en samenleving gewenste taken binnen een veranderende omgeving. Onze medewerkers hebben daarin een open, servicegerichte houding, waarin continue gekeken wordt naar verbetering.    

De functie

Als adviseur integrale veiligheid vorm je samen met je collega een team dat gezamenlijk de Integrale Veiligheid binnen Haren oppakt en blijft ontwikkelen. Dit betekent dat je samen verantwoordelijk bent voor de veiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente, het integrale veiligheidsprogramma vorm geeft, daarin prioriteiten stelt en het college adviseert. Dit alles in nauwe samenwerking en in overleg met burgemeester, brandweer, politie en andere ketenpartners en collega’s.

Functieomschrijving

 • Advisering veiligheid en leefbaarheid in Sociaal domein      of vergunningverlening;
 • Het zorgen voor een juiste beleidsadvisering,      -ondersteuning en -uitvoering op het gebied van integrale veiligheid;
 • Het integraal voorbereiden van en adviseren over      aangelegenheden op het gebied van openbare orde en veiligheid, brandweer      en politie;
 • Het coördineren en evalueren van een adequaat  gemeentelijk meerjaren integraal      veiligheidsbeleid/veiligheidsprogramma;
 • Aanspreekpunt voor de burgemeester en ketenpartners.      Het in dit kader onderhouden van contacten met politie, justitie,      brandweer, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, en het deelnemen      aan de diverse overlegstructuren;
 • Is aanspreekpunt voor de Veiligheidsregio voor o.a.      crisisbeheersing.

Functie-eisen

 • Een op de functie afgestemde HBO-opleiding;
 • Een praktische instelling, waarmee je veiligheidscasuïstiek      pragmatisch en snel oppakt;
 • Ervaring met de vermelde werkzaamheden;
 • Een goede bestuurlijke sensitiviteit;
 • Pro-actief in denken en handelen;
 • Zowel zelfstandig als in groepsverband werkzaam kunnen      zijn (netwerker);
 • Een stevige persoonlijkheid met goede communicatieve      vaardigheden, resultaatgerichtheid, flexibel en met overtuigingskracht.

 

Wat bieden wij?

Het bij deze functie behorende functieprofiel is specialist 4. De gemeente kent een 3 rangenstelsel (aanloop, functioneel, uitloop). Functionele schaal 10: maximaal € 4.121,- bruto per maand bij een volledig dienstverband. Uitloopschaal 10A: maximaal € 4.430,- bruto per maand bij een volledig dienstverband. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en relevante werkervaring. Het betreft een tijdelijke aanstelling.

 

Overige informatie:

De gewenste begindatum is zo snel mogelijk. Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Mike Schilder, Adviseur Integrale Veiligheid, tel 050-533926 of, voor vragen over de procedure, bij Caronne Bierlaagh, P&O adviseur, tel 050-5339879. Sollicitatiebrieven kunnen tot en met 3 juli 2017 worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders en worden gezonden naar vacatures@haren.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 27.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.