Adviseur integrale veiligheid

Op de afdeling Bestuurs- en Management Ondersteuning(BMO) ontstaat de vacature van

Adviseur integrale veiligheid
voor 32 uur per week voor 1 jaar met optie van verlenging met 1 jaar

De gemeente Haren is volop in beweging. De ambitie van de gemeente is een betrouwbare partner zijn die het goede behoudt en nieuwe vragen samen met burgers oppakt. Een gemeente die groen, sociaal en ondernemend is. Onze instelling is servicegericht en proactief. Dit is terug te vinden bij de werknemers. Een prettige en klantvriendelijke werksfeer is het resultaat.
In deze functie wordt nauw samengewerkt met de andere Adviseur integrale veiligheid.

Functieomschrijving

 • Het zorgen voor een juiste beleidsadvisering, -ondersteuning en -uitvoering op het gebied van integrale veiligheid;
 • Het integraal voorbereiden van en adviseren over aangelegenheden op het gebied van openbare orde en veiligheid, brandweer en politie;
 • Het coördineren en evalueren van een adequaat gemeentelijk meerjaren integraal veiligheidsbeleid/veiligheidsprogramma;
 • Aanspreekpunt voor de burgemeester en hierna genoemde ketenpartners. Het in dit kader onderhouden van contacten met politie, justitie, brandweer, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, en het deelnemen aan de diverse overlegstructuren;
 • Is aanspreekpunt voor de Veiligheidsregio o.a. crisisbeheersing.

Functie-eisen

 • Een op de functie afgestemde HBO-opleiding;
 • Ervaring met de vermelde werkzaamheden;
 • Een goed bestuurlijk invoelingsvermogen;
 • Pro-actief in denken en handelen;
 • Zowel zelfstandig als in groepsverband werkzaam kunnen zijn (netwerker);
 • Goede communicatieve vaardigheden, resultaatgericht, flexibel en overtuigingskracht.

Wat bieden wij?

Het bij deze functie behorende functieprofiel is specialist 4. De gemeente kent een 3 rangenstelsel (aanloop, functioneel, uitloop). Functionele schaal 10: maximaal € 4.105,- bruto per maand bij een volledig dienstverband. Uitloopschaal 10A: maximaal € 4.412,- bruto per maand bij een volledig dienstverband. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en relevante werkervaring. Het gaat om een tijdelijke aanstelling.

Overige informatie:

De gewenste begindatum is zo snel mogelijk. Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Diane Groeneweg, afdelingsmanager BMO, tel 050-5339885 of, voor vragen over de procedure, bij Kim Olthof, P&O adviseur, tel 050-5339863. Sollicitatiebrieven kunnen tot en met 3 november 2016 worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders en worden gezonden naar .

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Haren, 17 oktober 2016.