Ervaren beleidsmedewerker | 0,8 fte | Structureel | (aandachtsgebied parkeren)

Ben jij de stevige beleidsmedewerker   die een visie heeft op hoe het parkeren zich in de   toekomst ontwikkelt, heb je kennis van bedrijfseconomische processen, en ben je in staat om deze 

kennis om te zetten in gedragen adviezen?

Dan zijn we op zoek naar jou

Jij:

  • hebt een visie op parkeren, bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid hierop en betrekt en stimuleert daarin de inbreng van relevante (markt)partijen;
  • bent verantwoordelijk voor de actualisering van en doen van verbeteringsvoorstellen met betrekking tot beleid en parkeerverordening;
  • bent daarin een adviseur én sparringpartner voor directie en bestuur;
  • adviseert, op basis van analyse van sturings-informatie over de opzet, verbetering en mogelijke risico’s  van de bedrijfsvoering van het parkeerbedrijf;
  • signaleert en adviseert over rechtmatigheid en doelmatigheid van bedrijfsprocessen, de effectiviteit van het gevoerde beleid en de te nemen sturingsmaatregelen;
  • vervult in voorkomende gevallen de rol van projectleider van parkeer gerelateerde projecten.

Plek in de organisatie

Je komt te werken bij de directie Ruimtelijk Beleid & Ontwerp van Stadsontwikkeling. In totaal zijn we met ongeveer 70 medewerkers. De inhoudelijke aansturing gebeurt door vier programmaleiders. Drie teamleiders zijn verantwoordelijk voor de HRM- en organisatiesturing.

Wij vragen

  • afgeronde WO-opleiding bijvoorbeeld in de richting Bedrijfseconomie, Verkeer en Vervoer, Planologie;
  • minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
  • ervaring op het gebied van politiek bestuurlijke advisering, gemeentelijke parkeervraagstukken, Wet Markt en Overheid en overheidsfinanciën.

Competenties

Samenwerken  | Je bent in staat om in samenwerking zowel binnen de gemeentelijke organisatie als buiten de organisatie te komen tot verbetervoorstellen voor parkeren die samenhangen met ander doelen en belangen van de gemeentelijke organisatie.

Bestuurlijke sensitiviteit | Je bent in staat het bestuur te informeren en advies te geven welke besluiten er moeten worden genomen over relevante parkeervraagstukken.

Adviesvaardig | Je kunt informatie analyseren, samenvatten,  de hoofdlijnen er uit halen en dit snel tot een advies met concrete besluitpunten brengen.

Communicatief | Je hebt overtuigingskracht, je bent in staat om je advies zowel mondeling als schriftelijk goed neer te zetten en met de juiste argumenten toe te lichten en te verdedigen.

 

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.041,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (indicatief functioneel schaal 11a, conform functiebeschrijving beleidsmedewerker 3).

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Erwin Tollenaar, tel.nr. (050) 376 83 09.

Reageren

Ben je geïnteresseerd stuur dan uiterlijk 11-12-2016 je motivatiebrief en CV naar matchpunt@groningen.nl o.v.v. vacaturenummer 2016.00317.