Inspirerend strateeg (economie)

De gemeente Emmen is voor het team Concern Strategie en Advies (CSA) op zoek naar een:

Inspirerend strateeg (economie)

32 – 36 uur per week

Vacaturenummer: 20.005

 

Team

In het team Concern strategie en Advies verveel je je nooit! Het team bestaat uit adviseurs die werken in uiteenlopende vakgebieden van beleid en van bedrijfsvoering. Dit team is dan ook in het leven geroepen om het college en de directie te inspireren en te ontzorgen.  De focus ligt daarbij op strategische innovatie, complexiteit en team- en thema overstijgende onderwerpen.

Dat vraagt van het team ‘state of the art’ kennis en ervaring, een groot in-en extern netwerk en kennis van ontwikkelingen en bewegingen in alle vakgebieden van het openbaar bestuur.

Het vraagt van de mensen in het team dat ze lef hebben, kritisch en uitdagend zijn, en tegelijkertijd verbinding zoeken met anderen en dienend zijn aan bestuur en organisatie.

Dat maakt ons een heel divers team, zowel in vakgebieden als in talenten en competenties. En dat maakt het werken in het team CSA ook juist zo ontzettend leuk.

Dit werk is niet alleen leuk, maar ook noodzakelijk. Want ook de gemeente Emmen heeft te maken met grote veranderingen in de samenleving, exponentiële technologische ontwikkelingen en de ingrijpende decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten.

Emmen draagt daarin een grote verantwoordelijkheid, met een verzorgingsgebied van 250.000 inwoners. Het adagium “think global, act local” is meer dan ooit van toepassing.

Emmen wil dan ook een wendbare organisatie zijn die zich weet aan te passen aan steeds wijzigende opgaven en omstandigheden. Maatschappelijke, technologische en bestuurlijke ontwikkelingen zijn voortdurend van invloed op hoe wij als gemeente Emmen keuzes maken.

Daarom is het van belang dat we continu weten wat er speelt in de wereld, in gesprek te zijn over wat we met ons handelen op de langere termijn en overkoepelend willen realiseren en wat voor organisatie we willen zijn. Dat is waar het team CSA zich in essentie mee bezighoudt.

Functieomschrijving

Je beweegt je op het dynamische snijvlak tussen politiek bestuur, maatschappelijke ontwikkelingen en de organisatie. Je speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het strategisch vermogen van de organisatie. Je hebt of bouwt in korte tijd een stevig netwerk met relevante personen binnen en buiten de organisatie. Het is een pre, als dat in het economische domein is. Je brengt nieuwe ontwikkelingen in de strategie en het beleid. Je adviseert de portefeuillehouder(s) in het College en in het Concern Management Team met onze Strategienota Emmen 2030: daar wil je zijn als leidraad en met oog voor de samenhang met andere portefeuilles en beleidsterreinen. Je werkt nauw samen met de adviseurs van team CSA en van de beleidsteams.

Daarbij gaat het om:

  • Aandacht voor en inspelen op (lange termijn) trends en ontwikkelingen en deze vertalen naar keuzes voor bestuur en organisatie;
  • Agenderen van strategische vraagstukken die de ontwikkeling van Emmen en de regio Zuid-Oost Drenthe raken;
  • Externe oriëntatie: zowel het van buiten naar binnen halen van kennis en kunde als het opbouwen en onderhouden van een goed netwerk (lobby, SNN);
  • Het voortouw nemen bij het uitdragen van en werken aan de streefbeelden en dragende thema’s van de  Strategienota Emmen 2030: dáár wil je zijn;
  • Verbeteren van beleid: ontkokering, ontschotting, beleid op basis van onderzoek, feiten en data, ontwikkelen in co-creatie en opgavegericht werken;
  • Mobiliseren van denkkracht binnen (beleids- en uitvoerende collega’s) en buiten (andere overheden, instellingen, maatschappelijke partners en burgers) de organisatie.

 

Profiel

  • Je hebt aantoonbaar ruime ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving, in een complexe context en met het werken aan strategische vraagstukken. Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Je hebt een breed en relevant netwerk. Je bent een generalist en het is een pre, als je affiniteit hebt met het economische domein en met lobby.
  • Je hebt sterke proces- en samenwerkingsvaardigheden:  het leggen van verbindingen en verwerven van draagvlak kenmerken je. Je bent communicatief sterk en je paart lef aan bescheidenheid. Je bent nieuwsgierig, vasthoudend, creatief en oplossingsgericht.
  • Je bent onafhankelijk in je oordeelsvorming en je bent sterk in het toepassen én overdragen van vernieuwende ideeën, je schakelt snel, beheerst meerdere beïnvloedingsstrategieën en je bent gericht op resultaat.
  • Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan de kracht van Emmen en van Zuid-Oost Drenthe en aan de ontwikkeling van de organisatie.

Wat bieden wij jou?

We bieden je salaris van maximaal € 5.756,00 bruto per maand (salarisschaal 12) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvang je een individueel keuze budget (IKB) van 17,05% over je salaris, die je naar eigen voorkeur kan besteden.

Wil je meer informatie over deze functie?

Neemt dan contact op met Lia Portegies (teamleider Concernstrategie en Advies) via het algemene telefoonnummer van de gemeente Emmen:  14 0591.

 

Solliciteren

Wil je ons team komen versterken?  Stuur dan je brief en curriculum vitae vóór 29 januari via https://vacatures.vooruitindrenthe.nl. Je kunt je brief richten aan Lia Portegies o.v.v. vacaturenummer: 20.005.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 13 februari 2020. 

 

Deze vacature staat tegelijk open voor kandidaten in vaste en tijdelijke dienst van de gemeente Emmen en voor externe  kandidaten.