Voorzitter en twee leden rekenkamercommissie

De gemeenteraad van de gemeente Eemsdelta is op zoek naar een voorzitter en twee leden voor de nieuw op te richten rekenkamercommissie.

Algemeen

Op 1 januari 2021 is de gemeente Eemsdelta ontstaan uit de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Een nieuwe naam en een nieuwe situatie. Maar met onze vertrouwde kwaliteiten! We zijn een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met Middeleeuwse kerkjes. Maar ook een dynamische haven en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van de gemeente Eemsdelta onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Zij rapporteert hierover aan de gemeenteraad en doet aanbevelingen over mogelijke verbeteringen. De rekenkamercommissie voert meerdere onderzoeken per jaar uit.  De nieuw op te richten rekenkamercommissie van de gemeente Eemsdelta bestaat uit drie externe leden, van wie één voorzitter en twee leden. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Taken

De voorzitter en leden van de rekenkamercommissie zijn samen verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie. U neemt deel aan de vergaderingen van de rekenkamercommissie, bepaalt mede de onderwerpen, neemt deel aan gesprekken over de onderzoeksopzet en te selecteren onderzoeksbureaus, begeleidt onderzoeken, beoordeelt conceptrapporten, stelt adviezen op en presenteert (tussen)resultaten aan de gemeenteraad. Om dit alles goed te kunnen doen is het zeer gewenst dat u het lokale bestuur globaal volgt.

Uw profiel

Als lid van de rekenkamercommissie heeft u:

 • ervaring met het functioneren van het openbaar bestuur;
 • gevoel voor bestuurlijke processen;
 • een onafhankelijke instelling;
 • ervaring met het doen van onderzoek;
 • actuele kennis van de huidige en toekomstige ontwikkelingen van het bestuur op gemeentelijk en regionaal niveau;
 • sterke communicatieve vaardigheden;
 • een positief kritische grondhouding;
 • affiniteit met de regio;
 • de bereidheid om in de avonduren te vergaderen en ook beschikbaar te zijn om incidenteel een overleg tijdens kantooruren bij te wonen;
 • u bent lid van maximaal twee andere rekenkamers of – commissies.

Als voorzitter van de rekenkamercommissie bent u naast bovenstaande:

 • Een verbinder tussen de rekenkamercommissie enerzijds en de raad/college anderzijds;
 • Een bewaker van de uitgangspunten en de werkwijzen van de commissie;
 • Woordvoerder namens de rekenkamercommissie.

De vergoeding voor de voorzitter bedraagt € 250,- per maand en voor de andere leden € 200,- per maand. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,37  per kilometer.

Interesse?
U kunt uw CV en motivatie uiterlijk 18 april 2021 insturen via Onze vacatures (easycruit.com). Geef bij uw motivatie aan of u solliciteert naar de functie van voorzitter of lid van de rekenkamercommissie. Om in de rekenkamercommissie verschillende commissieleden te benoemen waarbij het volledige domein van de gemeente zal worden gedekt, vragen wij u in uw motivatie uw specifieke competenties en aandachtsgebieden te benoemen. De gesprekken met de selectiecommissie zullen op donderdag 29 april 2021 vanaf 12.00 uur worden gehouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Wendy Onrust, secretaris van de rekenkamercommissie, wendy.onrust@eemsdelta.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.