Strategisch beleidsadviseur Mens & Maatschappij

Per 1 januari 2021 vormen de huidige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum één gemeente: Eemsdelta. Een nieuwe naam, een nieuwe situatie, maar met vertrouwde kwaliteiten en waarden. Het wordt een aantrekkelijke gemeente voor bewoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. Met authentieke elementen als de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met Middeleeuwse kerkjes. Maar ook met de economische dynamiek van havens en innovatieve bedrijvigheid die volop bijdragen aan de transities waarin onze maatschappij zich bevindt. Een gemeente waar de volksaard van nuchterheid, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken doorklinkt vanuit de buurten en bedrijven tot in het gemeentehuis.

Je komt te werken in een organisatie waar we goede initiatieven uit de samenleving aanmoedigen en faciliteren. Je werkt samen met bevlogen collega’s aan innovatieve en duurzame oplossingen en geeft met hen de nieuwe gemeente vorm. Dat vergt flink wat inspanningen van bestaande en nieuwe collega’s, maar levert ook veel boeiende uitdagingen op.

Tot slot maak je deel uit van een gemeente die goed toegankelijk is voor iedereen die ons nodig heeft: Eemsdelta is dichtbij. Voor deze nieuwe gemeente zijn we op zoek naar een innovatieve en daadkrachtige

Strategisch beleidsadviseur Mens & Maatschappij

36 uur per week

Als strategisch beleidsadviseur Mens & Maatschappij heb je een verbindende rol tussen politiek, inwoners en (zorg)partners. Je houdt je onder andere bezig met toekomstvisies, strategische  opgaven en integrale opdrachten, het ontwikkelen van allianties en netwerken en politiek gevoelige onderwerpen.

Je bent breed inzetbaar en zorgt voor de integrale advisering binnen het cluster Mens en Maatschappij en denkt daarbij ook over de grenzen van het cluster heen. Je speelt in op (inter-) nationale politiek- bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken, geeft richting aan en beïnvloedt beleidsvorming (visie en agendavorming)  en vertaalt dit naar strategieën en oplossingsrichtingen.

Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van strategische ontwikkelingen naar realistisch beleid en legt hierbij de verbinding met het ruimtelijk fysieke en economisch domein. Je levert een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling en uitwerking van de visie van de nieuwe gemeente. Je krijgt de ruimte om te werken aan uitdagende sociaal-economische en sociaal- maatschappelijk opgaven. Denk hierbij aan de versterking en de (sociale) gevolgen hiervan, werkgelegenheid en participatie en toekomstbestendige zorg. Je vertaalt dit naar concrete programma's en ontwikkelt goed onderbouwde en inzichtelijke adviezen en beleidsstukken. Samen met je collega's maak je Eemsdelta tot een regio die er toe doet!

Wat vragen wij:

-       Je hebt WO werk- en denkniveau, dit blijkt uit een voor de functie relevante opleiding;

-       je hebt brede en relevante kennis en een netwerk binnen het maatschappelijk domein en meerjarige ervaring op diverse beleidsterreinen;

-       je hebt ruime ervaring met strategische en tactische beleidsontwikkeling binnen het maatschappelijk domein;

-       je prikkelt je omgeving door te confronteren en uit te dagen wanneer nodig en bent in staat om een niet alledaagse aanpak te hanteren;

-       je hebt oog voor ontwikkelingen in de samenleving, je bent alert, flexibel en weet kansen te benutten;

-       je hebt een proactieve en resultaatgerichte houding naar de samenleving en bestuur;

-       je bent in staat om te overtuigen, draagvlak te creëren, afbreukrisico's te onderkennen en op heldere wijze te communiceren;

-       je bent politiek en omgevingssensitief en hebt aantoonbare en relevante ervaring in het werken in een complex krachtenveld tussen bestuur, ambtelijke organisatie en samenleving.

Wij bieden:

Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Daar hoort een passend salaris bij dat recht doet aan jouw ervaring, opleiding en inzet en is maximaal € 5756,- ( schaal 12 ,salarispeil 1-1-2020) op basis van 36 uur per week. Afhankelijk van je huidige aanstelling/dienstverband maken wij afspraken over de vorm en duur van het dienstverband.

Vragen?

Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie, dan kun je hiervoor contact opnemen met Arjen Luinenburg, beoogd Clusterdirecteur Mens en Maatschappij via telefoon 06-55423907 of voor een belafspraak 0596-639300. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Hilda Nauta, adviseur P&O via telefoon 0596-639980

Reageren:

Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan je motivatiebrief met cv onder vermelding van “strategisch beleidsadviseur Mens en Maatschappij" vóór 8 juni via de sollicitatiebutton op de eigen gemeentelijke website bereikbaar via bijgevoegde link.

Bijzonderheden:

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De sollicitatiegesprekken staan gepland in week 25 en 26.