Adviseur Ingenieursbureau

Het Ingenieursbureau van de afdeling Stadsbeheer zoekt een  adviseur met visie en lef!

Samen werken aan het verhaal van Delfzijl

Havenplaats Delfzijl heeft een bijzondere positie in de regio. Ze verbindt het Groninger land met de rest van de wereld om ons heen. Met een stedelijke kern, de haven, een chemiepark en diverse dorpen en buurtschappen is Delfzijl een gemeente met veel gezichten. Nuchterheid, daadkracht, dromen en ambities gaan hier hand in hand.

Delfzijl staat voor grote uitdagingen. Dat heeft alles te maken met afnemende inwonertallen, aardgaswinning en gemeentelijke herindeling. Onze inwoners en bedrijven schrikken daar niet voor terug, maar steken energie in de toekomst. Ze kunnen daarbij rekenen op een gemeente die hen ondersteunt, samenwerking zoekt en helpt dromen en ambities waar te maken. 

Dat doen we met 200 collega's die midden in de samenleving staan. Wij zijn voortdurend in dialoog met onze inwoners en bedrijven. Luisteren naar wat onze inwoners en bedrijven nodig hebben en wat hen beweegt, oog voor de kracht van onze samenleving, oog voor nieuwe samenwerkingsverbanden en op de juiste momenten een stap voor- of achteruit om initiatieven te laten groeien en bloeien. Dat zijn de drijfveren waaruit we dagelijks werken.

Om hierbij aan te kunnen sluiten is ook onze organisatie continue in beweging. Dat biedt kansen en mogelijkheden voor de medewerkers. Het is een zoektocht die we met de gehele organisatie aangaan en waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt. Medewerkers krijgen de ruimte zich te ontwikkelen en initiatieven te nemen. Korte lijnen zorgen ervoor dat onze organisatie voldoende slagkracht heeft om snel en flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Samen voegen we keer op keer nieuwe elementen toe aan ons verhaal, het verhaal van onze inwoners en bedrijven, het verhaal van Delfzijl. Wat kan jij toevoegen als adviseur Ingenieursbureau?

De komende jaren staan in het teken van de bevingsproblematiek, krimp, de transformatie van het sociale domein, revitalisering van het centrum en de heroriëntatie naar een gemeentelijke herindeling.

De afdeling Stadsbeheer is volop bezig met de transitie naar een meer regievoerende afdeling, bestaande uit het team Ingenieursbureau en het team Gemeentewerken. 

Binnen deze ontwikkeling zijn wij op zoek naar een ambitieuze

Adviseur Ingenieursbureau (1 fte; 36 uur per week)

Als adviseur:

 • Draag je de verantwoordelijkheid voor de advisering, coördinatie, voorbereiding en directievoering van zwaardere en/of grootschalige nieuwe projecten in de openbare ruimte;
 • Ben je, in afstemming met de teamleider Ingenieursbureau, verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het team richting meer integraal en gebiedsgericht werken;
 • Vertaal je strategisch en tactisch beleid naar operationeel niveau;
 • Ben je bestekschrijver en projectleider (verantwoordelijk voor sturing en uitwerking projecten: projectplan, leveranciersprestaties,financiële middelen, project- en managementrapportages);
 • Stel je rapporten, beschikkingen en adviezen op;
 • Ben je eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor je directe collega's, maar reikt je blik ook verder dan het team;
 • Houd je toezicht op c.q. begeleidt je de uitvoering, draag je oplossingen aan bij problemen, verzorg je de projectadministratie, planning en budgetbewaking;
 • Ontwikkel en adviseer je over (integrale) beheerplannen/constructies en ontwikkel je alternatieven;
 • Zorg je mede voor de verbinding vanuit het team naar anderen waaronder bijvoorbeeld het team gemeentewerken en het Programmabureau;
 • Neem je deel aan overleggen en vertegenwoordig je vaktechnisch de gemeente;
 • Pik je signalen op uit de interne en externe omgeving en draag je zorg voor interne en externe afstemming;
 • Genereer je management- en bestuurlijke informatie

Voor deze functies gaat onze voorkeur uit naar een collega met

 • Afgeronde HBO-opleiding;
 • Ruime aantoonbare en relevante werkervaring;
 • Technische affiniteit is een voorwaarde; deze moet blijken uit opleiding en/of werkervaring;
 • Een duidelijke visie op het werkterrein van het team;
 • Een creatieve, verbindende persoonlijkheid met visie en overtuigingskracht;
 • Vaardigheid in het opstellen van beleidsnota’s, plannen en/of adviezen en in het voeren van overleg met diverse instanties/overlegverbanden;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

De teamleden Ingenieursbureau beschrijven de adviseur als:

 • inhoudelijk coach en sparringspartner
 • iemand met helicopterview niet alleen op het werkterrein van de afdeling, maar ook daarbuiten.
 • vertegenwoordiger van het team.

Voor deze functie zijn de volgende competenties benoemd:

 • visie, helicopterview
 • verbinding maken
 • analytisch denkvermogen
 • creatief/ innovatief
 • proactief
 • probleemoplossend vermogen

Arbeidsvoorwaarden:

Salarisindicatie: schaal 10 (afhankelijk van kennis en werkervaring maximaal € 4.121,-- bruto per maand bij een 36-urige werkweek). Wij kennen een drie-rangenstelsel waardoor afhankelijk van het functioneren uiteindelijk doorgroei mogelijk is naar € 4.430,-- bruto per maand.

Overige informatie:

 • Voor aanvullende informatie over de functie kun je contact opnemen met Isolde den Haring, teamleider Ingenieursbureau, telefoonnummer 06-11772775.
 • Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Agnes Bleijleven, P&O-adviseur, telefoonnummer 0596-639989.
 • Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben medewerkers van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum en vervolgens Ruimbaankandidaten voorrang bij benoeming.

Bijzonderheden

Deze functie is eerder dit jaar vacant gesteld. In verband met het nog niet kunnen vervullen van deze functie, stellen we de vacature nogmaals open.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Reageren

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan vóór 23 oktober a.s. je sollicitatiebrief en cv naar .

Selectietraject:

De selectiegesprekken staan gepland op dinsdag 7 november a.s. in de ochtend.