Gemeente Delfzijl


De gemeente Delfzijl is door haar unieke ligging aan het Werelderfgoed de Wadden een plek boordevol cultuur en recreatie. Van winkelen in de oude vesting, uitwaaien op de dijk, zeilen op de Eems en de wadden, varen op de maren en kanalen door het Groninger land, fietsen door het oude cultuurlandschap met bezoekjes aan eeuwenoude kerken. Het kan allemaal in de gemeente Delfzijl.

Organisatie

De gemeente Delfzijl is met 200 medewerkers een klantgerichte, professionele en resultaat gerichte organisatie die dicht bij de burgers staat. Mede door de haven en veel industriële activiteiten neemt de gemeente Delfzijl in de regio een bijzondere positie in en staat mede gelet op de krimp voor een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven en uitdagingen.
Wij zijn een kwaliteitsgedreven organisatie met regievoering, samenwerking, burgerparticipatie en klanttevredenheid hoog in het vaandel. Daarbij zoeken wij in toenemende mate de samenwerking met de omliggende gemeenten. In de aanloop naar de herindeling is onze organisatie volop in ontwikkeling.

Om aansluiting te houden aan de eisen die burgers en bedrijven aan een goed functionerende gemeente stellen, is het nodig dat de ambtelijke organisatie zich voortdurend blijft ontwikkelen.

Afdelingen

  •     Bedrijfsvoering, hoofd mw. W. Pathuis
  •     Financiën, hoofd dhr. H. Beukert
  •     Klant Contact Centrum, hoofd mw. M. van Angelen
  •     Samenleving en Ontwikkeling, hoofd dhr. G. Kriek
  •     Stadsbeheer, hoofd dhr. T. Bosma

De afdelingshoofden vormen, onder leiding van de gemeentesecretaris het management team (MT). De gemeentesecretaris is Dhr P. Leeuw.

Binnen de gemeente Delfzijl werken in totaal zo’n 200 mensen.