Extern lid tevens voorzitter van de Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie Assen De rekenkamercommissie (RKC) doet onderzoek naar de uitvoering van het gemeentelijk beleid. De commissie wil door middel van een positief kritische houding (geen afrekenkamer) en zorgvuldig onderzoek bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het lokale bestuur en aan de transparantie van het gemeentelijk handelen. Dat doet de rekenkamercommissie door te onderzoeken of de uitvoering efficiënt en volgens de regels heeft plaatsgevonden en of het doel bereikt is. Zo mogelijk gebruikt de rekenkamercommissie hierbij vernieuwende onderzoeksmethoden en een creatieve manier van presenteren. De rekenkamercommissie hecht hierbij aan een goede verstandhouding met de raad, het college en andere betrokkenen. Naast drie interne leden bestaat de commissie uit twee externe leden. Door het aflopen van de termijn is een vacature ontstaan voor de positie van:

            Extern lid tevens voorzitter van de Rekenkamercommissie

Profiel

 • Een HBO / academisch werk- en denkniveau op bij voorkeur bestuurlijk, financieel, juridisch gebied; Aantoonbaar bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht;
 • Aantoonbaar politiek-maatschappelijk betrokken bij Assen;
 • Bekendheid met het functioneren van gemeenten;
 • Ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek;
 • In staat zijn onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke boodschap;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, u schrijft gemakkelijk en weet daarbij zaken voor een breed publiek helder neer te zetten;
 • Oog voor innovatieve manieren van onderzoek en rapportage;
 • Onafhankelijk van de gemeente Assen;
 • Flexibele inzetbaarheid.

Rol

 • Samen met de andere leden bent u verantwoordelijk voor:
 • Het ontwerpen van het onderzoeksplan van de rekenkamercommissie;
 • Een adequate interne organisatie, inclusief onderzoeksprogrammering, communicatie en coördinatie;
 • Het contracteren en begeleiden van onderzoeksbureaus voor de daadwerkelijke uitvoering van onderzoeken;
 • Het formuleren van conclusies en aanbevelingen bij onderzoeken;
 • Het verzorgen van presentaties aan de gemeenteraad;
 • Het ontwikkelen en onderhouden van een actief relatienetwerk met de gemeenteraad en andere stakeholders in de lokale politiek.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt € 300,-- per maand, exclusief reiskosten. De tijdsinzet bedraagt ongeveer twee à drie dagdelen per maand.

Benoeming

De benoeming tot lid van de rekenkamercommissie Assen geschiedt door de gemeenteraad, op aanbeveling van een zogenaamde begeleidingscommissie. Deze commissie bestaat uit een viertal raadsleden, waarvan drie intern lid van de rekenkamercommissie zijn. Benoeming volgt voor een periode van zes jaar.

Reageren en informatie

U kunt uw brief en CV tot en met maandag 19 december 2016 per e-mail zenden aan rekenkamercommissie@assen.nl. Uiterlijk 16 januari 2017 verneemt u of u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de begeleidingscommissie. De gesprekken staan gepland op 23 januari 2016 in de ochtend en de middag.

Voor vragen over de procedure of meer informatie over de rekenkamercommissie Assen kunt u contact opnemen met mevrouw Bus, secretaris van de rekenkamercommissie Assen, via 0592-366559 of rekenkamercommissie@assen.nl.