FSP

Het FSP is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor de provincie Friesland. Het FSP wil bijdragen aan een toekomstbestendig Fryslân door middel van onafhankelijke, betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Wij bieden overzicht in ontwikkelingen en in de leefsituatie van de inwoners van Fryslân.

We zijn een kleine, platte organisatie met een team onderzoekers die gespecialiseerd zijn in diverse onderzoeksmethoden en thema’s.