Manager Operations (Interim)

Drenthe College staat middenin een wereld die steeds sneller verandert. DC probeert haar studenten optimaal daarop voor te bereiden. Daarbij spelen medewerkers een cruciale rol. “Daag jezelf” uit is in die zin niet een slogan die alleen van toepassing is voor onze studenten: hij heeft ook betekenis voor onze medewerkers. Scholing en ontwikkeling staan bij DC hoog in het vaandel. Aandacht, ambitie en verantwoordelijkheid zijn kernwaarden die we bij onze medewerkers zoeken. Wilt u zichzelf uitdagen?

Dan nodigen we u van harte uit om te solliciteren naar deze functie.

0,6 FTE
MAXIMUMSCHAAL 14
(€ 4596 - € 6141 bij een volledige betrekking)
LOCATIE Stadionplein Emmen
VACATURENUMMER CvB16/03

Deze vacature wordt in- en extern uitgezet.

NADERE INFORMATIE
-
Voor nadere informatie over de functie kunt u terecht bij Ilona Dulfer, 
  telefoon: 088-1884612.
- Een uitgebreide functiebeschrijving met vereisten is op te
  vragen via het mailadres vacatures@drenthecollege.nl.
- Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u dit 
  kenbaar maken door uw cv en brief met motivatie onder 
  vermelding van het vacaturenummer te mailen naar 
  vacatures@drenthecollege.nl.
- Uw reactie dient uiterlijk 5 december 2016 in ons bezit te zijn.

HOOFDBESTANDDELEN VAN DE FUNCTIE
-
Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategische DC-beleid
  en adviseert het College van Bestuur op hetgebied van operations
   (bedrijfsvoering);
- Is belast met de voorbereiding en uitvoering van het (meerjaren)
  beleid binnen de stafdienst;
- Geeft leiding en sturing aan de werkprocessen in de stafdienst;
- Geeft leiding aan de in de stafdienst werkzame hoofden,
  coördinatoren, adviseurs en medewerkers.

FUNCTIE-EISEN
-
brede theoretische kennis van bedrijfseconomie;
- kennis van en inzicht in de doelstelling en de organisatie van het DC;
- inzicht in de bedrijfs- en onderwijsprocessen binnen het DC;
- vaardigheid in het leidinggeven aan professionals in een veranderende
  omgeving;
- vaardigheid in het bespreekbaar maken van controversieel liggende
  onderwerpen;
- vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid,
  (beleids)standpunten en nieuwe ideeën binnen het DC;
- vaardigheid in het sturen op het verlenen van diensten.

 OVERIGE OPMERKINGEN
-
De vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet.
- De vacature is voor de periode januari 2017 tot de zomervakantie 2017.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op
prijs gesteld.