Onderwijsontwikkelaar

Drenthe College zoekt een onderwijsontwikkelaar voor de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektro, Installatie en Bouw.

Aanleiding

De sector Techniek van het Drenthe College heeft de ambitie om inspirerende opleidingen aan te bieden. Op dit moment ontwikkelen we BOL3-opleidingen voor de Werktuigbouwkunde, Elektro, Installatie en Bouw. Sinds afgelopen jaar werkt een projectgroep samen met het bedrijfsleven aan curricula waarbij gestreefd wordt de opleidingen zo authentiek (praktijkgestuurd) mogelijk in te richten. Dat houdt in dat student projecten in en met het bedrijfsleven uitvoeren. Daar waar het kan, werken studenten vanuit de verschillende disciplines samen. Daarnaast is een werkgroep bezig om de examinering van deze opleidingen in te richten in samenwerking met KPC.

Een volgende stap in deze ontwikkeling is de verbinding te zoeken met de verwante niveau 2-opleidingen en de niveau 4 opleidingen. Tevens zijn we in gesprek met het VMBO en Entree-onderwijs om de doorlopende leerlijn met niveau 2 en 3 in te richten. Voor deze verdere uitbouw zoeken we een onderwijsontwikkelaar.

We vragen een onderwijsontwikkelaar die:

  • een onderwijskundige achtergrond heeft, bekend is met onderwijsarchitectuur;
  • met onderwijsprofessionals resultaatgericht kan werken;
  • een vlotte pen heeft.

De opdracht start zo spoedig mogelijk en is voor de duur van het lopende schooljaar. We gaan uit van een beschikbaarheid van 2 tot 3 dagen per week.

Voor informatie kan contact opgenomen worden met:
De heer Jan Stavast - Opleidingsmanager Drenthe College sector Techniek
e-mail:     j.stavast@drenthecollege.nl
telefoon: 06-29472422

U kunt reageren tot en maandag 5 december aanstaande!