Bevolkingsonderzoek Noord

Het Bevolkingsonderzoek is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Deze bevolkingsonderzoeken zijn onderdeel van het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoeken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is verantwoordelijk voor de regie en subsidieverlening. De uitvoering wordt verzorgd door vijf regionale screeningsorganisaties in samenwerking met hun ketenpartners, zoals huisartsen en ziekenhuizen. Bevolkingsonderzoek Noord (BON) is één van de vijf screeningsorganisaties.

Onze vijf regionale screeningsorganisaties fuseren het komende jaar tot één landelijke screeningsorganisatie voor de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker. De bestuurlijke fusie was per 1 september 2020 een feit: er is één Raad van Toezicht en één Raad van Bestuur en de (moeder)stichting Bevolkingsonderzoek Nederland is opgericht. Het doel is om op 1 januari 2022 juridisch te fuseren van vijf regionale screeningsorganisaties tot één landelijke screeningsorganisatie.