Hoofd dienst Personeel en Organisatie

Het Alfa-college zoekt Hoofd Dienst Personeel en Organisatie  (1,0 fte)

Het hoofd van de dienst P&O, bestaande uit 12 medewerkers geeft leiding aan de dienst P&O, initieert en coördineert de ontwikkeling van het geïntegreerd meerjarenbeleid op het gebied van P&O, geeft inhoud, vorm en uitvoering aan het beleid op het gebied van P&O en draagt als lid van een resultaatverantwoordelijk team zorg voor de ontwikkeling van het team en zich zelf. Het hoofd van de dienst P&O is lid van het unitmanagementteam en ontvangt leiding van de directeur Bedrijfsvoering.

Profiel

Strategie en beleid  

 • Stevige persoonlijkheid die op strategisch niveau kan sparren met het College van Bestuur en directeuren. Betrokkene doet dit vanuit een duidelijke visie op P&O-vraagstukken. Strategie en praktijk weet hij met elkaar te verbinden en te vertalen naar strategische kansen voor de organisatie.
 • De afgelopen jaren is veel beleid ontwikkeld. De komende jaren staan het borgen en het doen centraal. Dit vraagt van het hoofd een hands-on-mentaliteit. Van hem wordt verwacht dat hij ook zelf op de zeepkist gaat staan om het beleid uit te dragen. 
 • Het hoofd is enerzijds in staat te verbinden en draagvlak te creëren voor het personeels- en organisatiebeleid bij management, medewerkers en ondernemingsraad. Anderzijds is het hoofd in staat tegen de stroom in te varen en zo nodig de grenzen op te zoeken. Hij is daarbij standvastig en onafhankelijk, zonder het organisatiebelang daarbij uit het oog te verliezen.

Leidinggeven

 • Het hoofd is een betrokken, inspirerende leidinggevende die stuurt op resultaten. 
 • Hij geeft binnen de resultaatafspraken zijn medewerkers de ruimte invulling te geven aan de taakinvulling, functioneert daarbij als sparringpartner en geeft scherpe, constructieve feedback. 
 • Het hoofd ondersteunt de (beleids)adviseurs P&O en neemt in uitzonderingssituaties complexe klussen over.
 • Betrokkene geeft leiding aan (beleids)adviseurs P&O en een managementassistente.

Kennis, vaardigheden en ervaring  

 • Academisch werk- en denkniveau. 
 • Relevante en actuele opleiding op het gebied van personeels- en organisatievraagstukken. 
 • Minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring op het gebied van Personeel en Organisatie, aan een team van minimaal 10 medewerkers, van een middelgrote organisatie.
 • Kennis van en ervaring met het begeleiden van verandertrajecten. 
 • Kennis van en inzicht in bedrijfskundige processen (pre).
 • Affiniteit met het onderwijs.
 • Een bijdrage kunnen leveren aan de identiteit van ons college.

De procedure

Voor deze positie wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Je kunt nadere informatie inwinnen en je belangstelling kenbaar maken bij Nicolette Wolters van Yacht. Zij is bereikbaar voor vragen via nicolette.wolters@yacht.nl of 06 55336403. Je kunt reageren voor 3 juli 2017 via deze link.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Voor deze functie geldt een beloning van maximaal schaal 12 CAO MBO.