Accell IT

Accell IT heeft tot taak het leveren van een compleet aanbod van diensten op het terrein van Informatie Technologie aan zowel de holding Accell Group als haar dochters in binnen en buitenland. Met compleet bedoelen we dat ieder bedrijfsproces waarin IT een rol speelt of kan spelen onze aandacht heeft. Het bedrijfsmodel van Accell Group is gericht op sterke lokale en internationale topmerken met een eigen positionering en doelgroep. Enerzijds ondersteunt Accell IT deze verscheidenheid en anderzijds wordt – waar mogelijk – gestandaardiseerd om zo op een efficiënte wijze de besturing van een complexe organisatie mogelijk te maken.

De IT functie is zowel qua beleid als uitvoering sterk gecentraliseerd. Vanuit Heerenveen worden de diensten ontwikkeld en geleverd. Het doel is hierbij om de kwaliteit en innovatie die Accell nastreeft in haar productportfolio met vergelijkbare producten, diensten en service te ondersteunen. Logistiek en verkoop zijn voor Accell heel belangrijke terreinen. IT wordt hierbij gezien als core competentie. Als wij in staat zijn een hoger niveau te halen dan onze concurrenten, creëren we als IT dienstverlener toegevoegde waarde voor onze organisatie. Zo biedt Accell IT in toenemende mate ook producten aan die gebruikt worden door de klanten van onze klanten – de professionele fiets- en fitness vakhandel – om een zo optimaal mogelijke integratie binnen de keten te bereiken.