Noorderlink biedt aan: Werkzaamheden

Communicatie-medewerker Noorderlink Careers

Noorderlink Careers is het mobiliteitsprogramma van Noorderlink. In nauwe samenwerking met betrokken organisaties faciliteert Noorderlink Careers beweging van personeel binnen en tussen Noorderlink organisaties. Kenmerkende projecten zijn onder andere de Noorderlink werkervaringsplaatsen, Lef’L up!, het vluchtelingenproject en Noordermatch. Als communicatiemedewerker Noorderlink Careers adviseer je de programmaleider rondom al deze activiteiten over het communicatief belang. Vervolgens ondersteun je bij de uitvoering zoals:

  • Het onderhouden van en verzamelen van content voor de webpagina van Noorderlink Careers;
  • Het actief en gericht inzetten van social media;
  • Het verzorgen van de nieuwsbrief (onderwerpen vaststellen, content verzamelen, afspraken maken, interviews afnemen en uitwerken, artikelen schrijven afstemming vormgever etc.);
  • Projectspecifieke advisering en ondersteuning, zoals hieronder.

Binnen het project Lef’L up vervul je een belangrijke rol m.b.t. de projectcommunicatie. Dit betekent dat je

  • een communicatieplan schrijft voor de verschillende fasen van het project;
  • adviseert over het juiste en tijdige gebruik van social media;
  • de projectpagina op Noorderlink.nl bijhoudt;
  • teksten redigeert; 
  • het projectteam te allen tijde scherp houdt op en adviseert over juiste en tijdige communicatie richting de verschillende doelgroepen.
Ervaring/opleiding

Ben je werkzaam binnen een Noorderlink-organisatie, dan heb je toestemming van je werkgever nodig om voor de duur van de werkzaamheden te worden vrijgesteld van je normale werkzaamheden. Je wordt door je werkgever uitgeleend aan Noorderlink en je werkgever ontvangt hiervoor geen vergoeding. Jij ontvangt je reguliere salaris van je werkgever. Ben je geïnteresseerd? Reacties kunnen gericht worden aan careers@noorderlink.nl. Neem gerust contact op voor meer informatie: Mireille Galama 06-231 53 150.

Reageer