UWV district Noord biedt aan: Functie (tijdelijk)

Adviseur Werkgeversdiensten

Het betreft een tijdelijke functie voor een periode van 6 maanden De functie is ingedeeld in functiegroep 8 van de cao UWV. Inschaling vindt plaats in FG 7 of FG 8, afhankelijk van de ervaring van de kandidaat. De functie is ingedeeld in functiegroep 8 van de cao UWV. Inschaling vindt plaats in FG 7 of FG 8, afhankelijk van de ervaring van de kandidaat. Visie UWV “mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Missie UWV “wij willen samen met onze partners verschil maken voor mensen door werk te bevorderen. We zorgen snel voor inkomen als werken onmogelijk is”. Visie op werkgeversdienstverlening UWV Wij zijn voor werkgevers een logische partner voor arbeidsmarktvraagstukken. De vraag van de werkgever staat centraal. We leggen daarbij verbinding met ons aanbod van werkzoekenden. Hierdoor zorgen we dat steeds meer mensen aan het arbeidsproces deelnemen. De kern van de functie van adviseur werkgeversdiensten is: - Actieve werkgeversbenadering (regionaal en sectoraal) op basis van het marketing concept. - Creëren van baanmogelijkheden voor onze klant werkzoekenden en deze omzetten in vacatures, arrangementen of convenanten De adviseur werkgeversdiensten werkt hierin nauw samen met de collega’s van de gemeenten en SW bedrijven, onder de vlag van het regionale werkbedrijf “Werk in Zicht”. De arbeidsmarktsituatie verschilt per regio aanzienlijk. Door het vormen van regionale netwerken kan sneller worden ingespeeld op problemen en kansen in de regio. De effectiviteit van bemiddeling en re-integratie kan worden vergroot door in beleid en uitvoering meer uit te gaan van de vraag van werkgevers. Het zijn immers de werkgevers die uiteindelijk werk creëren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen. Werkgevers en werknemers beperken zich niet tot gemeentegrenzen, maar opereren veelal regionaal. Daarom is er de noodzaak dat publieke en private partijen elkaar vinden op het regionale niveau. UWV WERKbedrijf heeft een landelijk dekkend netwerk van 30 regiovestigingen waar samengewerkt wordt met gemeenten, sociale partners, onderwijs en private partijen. Algemene functie informatieDe adviseur werkgeversdiensten is werkzaam op het regionale werkgeversservicepunt en heeft een schakel functie naar de collega’s van gemeenten en SW-bedrijven in de regio en de landelijk adviseurs werkgeversdiensten die op het landelijk werkgeversservicepunt werkzaam zijn. De vraag van de werkgever staat centraal. Wij maken daarbij verbinding met de groepen waar wij als arbeidsmarktregio voor staan. Met de werkgevers wordt op regionaal niveau arrangementen gemaakt waarop de werkzoekenden met een grote afstand op de arbeidsmarkt geleverd kunnen worden. Denk hierbij aan Afspraakbanen, WAJONG, WIA, WWB, jongeren van het Pro VSO en andere werkzoekenden met een grote afstand op de arbeidsmarkt. Om dit te bewerkstelligen heb je een gedegen kennis van de arbeidsmarkt en van de werkzoekenden in caseload nodig. Dit betekent o.a. een actieve samenwerking met werkcoaches en arbeidsdeskundigen binnen de werkzoekenden dienstverlening. De adviseur werkgeversdiensten is niet alleen verantwoordelijk voor het maken van arrangementen, maar nadat deze arrangementen zijn gemaakt, is hij ook verantwoordelijk voor de levering op deze arrangementen. Wil je meer weten?Neem dan contact op met Gouke van den Berg, Senior Adviseur Werkgeversdiensten in Groningen, telefoon: 06 – 227 43 597 - Ben je enthousiast en herken je jezelf in het profiel? - Ben jij iemand die goed kan samenwerken met collega`s en externe partners om de resultaten te halen? - Ben jij degene die erg resultaatgericht is en alles in het werk zal stellen om de taakstelling te halen ? - Ben je iemand die creatief naar de arbeidsmarkt kan kijken en hier op kan schakelen? - Ben jij iemand die in kansen kan denken?
- Ben je in het bezit van een HBO bachelor diploma en voldoe je verder aan de eisen die gesteld worden in het functieprofiel? Je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV kun je sturen naar het volgende mailadres: Gouke.vandenBerg@uwv.nl Geef in je sollicitatiebrief aan per welke datum je beschikbaar bent. Mocht je de komende tijd met vakantie zijn dan verzoek ik je dit ook kenbaar te maken.

Ervaring/opleiding
We zoeken een kandidaat die in staat is om zo veel mogelijk werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt op een baan te plaatsen o.a. door een goede en actieve samenwerking met de adviseurs werk binnen de werkzoekenden dienstverlening
Reageer