(Noordelijke) Arbeidsmarktvoorspellingen

(Noordelijke) Arbeidsmarktvoorspellingen; wat gaat er komen en hoe kunnen werkgevers en werknemers in Drenthe, Friesland en Groningen zich daarop voorbereiden?

10 maart 2020, Martiniplaza Groningen

door: Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur UWV en
Jouke van Dijk, professor regionale arbeidsmarktanalyse

Op dinsdag 10 maart lieten Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij het UWV en Jouke van Dijk, professor regionale arbeidsmarktanalyse bij de Rijksuniversiteit Groningen, ons de laatste cijfers en voorspellingen zien met betrekking tot de (Noordelijke) arbeidsmarkt. 2020 Wordt hoe dan ook een spannend jaar voor de Noordelijke arbeidsmarkt.

Bewegende arbeidsmarkt en moderne werknemer

De arbeidsmarkt is in beweging en de economische omstandigheden wijzigen. Structurele trends als automatisering, digitalisering en het streven naar een duurzame economie stellen andere eisen aan de moderne werknemer. Kan de vergrijzende beroepsbevolking het verandertempo aan? Hoe moeten we bestaande verschillen tussen wensen en mogelijkheden van werkgevers en die van werkzoekenden overbruggen? Neemt de krapte op de arbeidsmarkt verder toe? En zo ja, hoe gaan werkgevers daarmee om?

Lezing Eric Oosterveld

Lezing Jouke van Dijk

Verander mee

Vanuit het project 'Verander Mee' organiseert Noorderlink activiteiten die medewerkers helpen een beeld te vormen van hun positie op de arbeidsmarkt. Inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is daar één van. ‘Verander Mee’ richt zich daarmee ook op de impact van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op werk. Daarom is deze middag vanuit ‘Verander Mee’ georganiseerd.

Noorderlink: samen

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus kon niet iedereen tijdens deze middag aanwezig zijn. We hebben beide lezingen opgenomen, zodat iedereen alsnog op de hoogte is en eventueel kan delen binnen het netwerk.

Noorderlink staat voor samenwerken, verbinden, netwerken. Ook nu. Juist nu.