Werkgevers gaan inclusief

Met elkaar de 100.000-banenafspraak uit het Sociaal akkoord nakomen, de meerwaarde ontdekken van werknemers met een beperking (en ook de Quotumwet voorkomen). Doe mee aan de netwerkaanpak en formuleer onder begeleiding van ervaren adviseurs uw ambitie en stel uw eigen businesscase op.

In samenwerking met Noorderlink bieden Werkgeversvereniging AWVN en De Normaalste Zaak u een unieke mogelijkheid om deel te nemen aan het programma Werkgevers gaan Inclusief. Dit programma is opgezet om werkgevers te ondersteunen om in hun bedrijf werkplekken te vinden of te vormen die geschikt zijn voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.


Waarom deelnemen?

Veel bedrijven lopen tegen dezelfde uitdagingen aan bij het formuleren van hun ambitie om een maatschappelijk betrokken ondernemer te zijn. Door gezamenlijk aan de slag te gaan ondersteunen bedrijven elkaar. De deelnemers krijgen begeleiding en kunnen in korte tijd de mogelijkheden voor het eigen bedrijf in kaart brengen, ondersteund door een deskundige. Allerlei relevante onderwerpen komen langs, van draagvlak organiseren, functieanalyse, kosten/baten, organiseren van begeleiding etc. De ervaring is inmiddels dat het voor bedrijven zeer leerzaam en inspirerend is om dit met elkaar te doen.Kenmerken van de netwerkaanpak
Ervaren adviseurs organiseren en faciliteren de workshops van 3 uur binnen een periode van 12 weken. De aanpak is gebaseerd op de methodiek en werkwijze die AWVN in 2014 heeft ontwikkeld.
Van de deelnemende bedrijven vragen we een actieve deelname aan de workshops en commitment om aan het eind hun ambitie te formuleren. Tussen de workshops coachen ervaren adviseurs de bedrijven, zodat zij daadwerkelijk hun doel realiseren.
Deelname is kosteloos.


Opbouw van het programma
We starten met een kick-off, waarbij de deelnemers elkaar en de workshopbegeleiders leren kennen en zij de benodigde informatie krijgen over Participatiewet, quotum en verwante onderwerpen. Daarna zijn er drie workshops:


over de motivatie van de deelnemers en hun organisatie om te starten met inclusief ondernemen,
over mogelijke taken / werkplekken voor de doelgroep,
om ieders ambitie vast te stellen
-om een begin te maken met de realisatie van de geambieerde banen. Datums & Locatie

De workshops worden gehouden op 6/10, 27/10, 10/11 en 24/11 van 9.30 uur - 13.00 inclusief netwerklunch op Het Kasteel, Melkweg 1, Groningen.

Aanmelden