Gebruik van recruitmentsystemen bij Noorderlink-organisaties

Recruitmentsystemen zijn aan een opmars bezig. Dat kunnen we wel concluderen uit het korte onderzoek dat Noorderlink onlangs deed onder haar leden. Onder het motto ‘bij blijven’ wilde Noorderlink in kaart brengen hoe het met gebruik ervan gesteld is of er eventueel een behoefte is waarin Noorderlink zou kunnen voorzien.


De enquete bestond uit een zevental vragen. Van de 35 aangesloten organisaties hebben 31 de enquete ingevuld. Een werkbare respons. Kwantitatief gezien kunnen er dus rustig betrouwbare conclusies getrokken worden. Of dat ook lukt op basis van de antwoorden weet je als je even doorleest.

Om maar meteen met de meest brandende vraag te beginnen: ‘hoeveel organisaties maken al gebruik van een recruitmentsysteem?’ Nou, dat is heel gelijkmatig verdeeld, namelijk de helft. Of om precies te zijn: 56,25% gebruikt een recruitmentsysteem. De systemen die het meest genoemd worden zijn Roos/Tangram, Connexys en Taleo. Met enkele ervan heeft Noorderlink ook al een ‘verbinding’. Dat wil zeggen dat de vacatures via Tangram en Connexys geautomatiseerd op noorderlink.nl worden geplaatst. UMCG, Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Menzis en TKP Pensioen maken daar gebruik van.

Plaatsing van de vacatures

Waar we ook nieuwsgierig naar waren is de spreiding van vacatures door de organisaties. Alle gevraagde organisaties plaatsen hun vacatures op Noorderlink. Acht ervan plaatsen, afgezien van de eigen website, exclusief op Noorderlink. 25 van de 35 organisaties plaatsen ook vacatures elders. Vaak is er dan sprake van op doelgroep gespecialiseerde websites zoals bijvoorbeeld ‘Werken bij de overheid’ en ZorgpleinNoord’. Verder zet men ook Social Media als Linkedin, Twitter en Facebook in, ter verspreiding van vacatures.

Van de reguliere vacature-websites is Intermediair veruit het meest populair. 66% van de organisaties plaatst daar wel eens vacatures. Op een gedeelde tweede plaats staan Academic Transfer, Monsterboard en Jobbird met elk 26%. De derde plaats op het podium wordt bezet door de Nationale Vacaturebank met 13%

Behoefte aan een recruitmentsysteem

De eenduidige uitkomsten van deze enquete verwateren wat bij de vervolgvragen over de behoefte aan een recruitmentsysteem en de vraag of men zou voelen voor een door Noorderlink aangeboden systeem. 71% van de respondenten antwoordt met ‘misschien’ op die vraag. 25% met nee en 3% met ja.
En omdat zulke systemen in het algemeen niet gratis zijn leek het ons verstandig om ook even te informeren naar de bereidheid om een financiële bijdrage te leveren. Maar niet nadat we er eerst nog op hebben gewezen dat er sprake kan zijn van financieel voordeel. Ook op die vraag werd niet geheel onterecht door 58% met ‘misschien’ beantwoord. En ook heel verklaarbaar steeg het het percentage ja-zeggers hier tot 16%. Wie kan er immers tegen financieel voordeel zijn. Bij de toelichting werd er wel door enkelen op gewezen dat er niet louter financiële overwegingen spelen. Ook zaken als gebruiksgemak beïnvloeden vanzelfsprekend een dergelijke keuze. Punt is natuurlijk dat het grote percentage ‘misschien’-stemmers een eenduidige conclusie in de weg staat. Gewoon veel ‘ja’-s of ‘nee’-s was makkelijker geweest. Dat geldt ook voor de laatste vraag: zou er meerwaarde zijn als er tevens t.b.v. mobiliteitsdoelen een talentpool / cv-database in kan worden bijgehouden? Hier steeg het aantal ‘ja’-s vanzelfsprekend wel, maar uit de commentaren bleek vooral dat het in de bestaande systemen vaak al aanwezig is en dat het, zou er een systeem aangeschaft worden, een vereiste is.

Conclusies?

Wat kunnen we nu met deze vergaarde informatie? We kunnen veilig concluderen dat de helft van de organisaties al voorzien is van een recruitmentsysteem. We kunnen ook concluderen dat we voor de helft van de organisaties die nog niet voorzien zijn, geen harde conclusie’s te trekken zijn, behalve de conclusie dat nader onderzoek nodig is. De vragen die dan gesteld kunnen worden zijn: Wat zijn de voordelen als Noorderlink een recruitmentsysteem decentraal zou aanbieden? Zijn er genoeg participanten om mee te doen om zodoende een schaalvoordeel te bewerkstelligen? Of kiest iedere organisatie zijn eigen systeem met de optie om dat aan noorderlink.nl vast te knopen? Maar wat doen we dan met talentpools/cv-databases die mobiliteit tussen de organisaties zou kunnen vergroten? Om maar ‘s wat te noemen.

Met deze vragen en de intentie om een vervolg te geven aan dit onderzoek, moet u geachte lezer, het voorlopig even doen. De exacte vragen en antwoorden op de enquete zijn hier te downloaden.

Philip Smits