PERSBERICHT: Europese subsidie voor een zelfverzekerde stap in de loopbaan van mbo-geschoolde werknemers in Noord-Nederland.

Noord-Nederland kent verhoudingsgewijs veel mbo-geschoolde werknemers. Door technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt met name voor deze groep. Werknemers in mbo-functies kunnen zich hierop onder andere voorbereiden door bij- of omscholing. Met het project Lef’L Up! speelt Noorderlink in op deze beweging. In samenwerking met VNO/NCW MKB Noord en FNV heeft Noorderlink met succes een financieringsaanvraag gedaan op de subsidie ‘Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren’ van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Lef’L Up! richt zich langs meerdere sporen op het creëren van bewustwording van het belang van persoonlijke ontwikkeling. Er worden workshops, voorlichtingen en seminars georganiseerd, waarin belangstellenden zicht krijgen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hun kansen om daarop in te springen. Daarnaast wordt er een opleiding aangeboden. In de opleiding leren deelnemers regie te nemen op hun eigen loopbaan en ontwikkelen ze 21e-eeuwse competenties en vaardigheden*. Het creëren van zelfbewustzijn loopt als een rode draad door het programma met als uiteindelijke doel de deelnemers een zelfverzekerde stap in hun loopbaan te laten maken. Vanaf september 2017 waren de opleiding en de overige activiteiten vanuit Lef’L Up! al beschikbaar voor het Noorderlinknetwerk. Dankzij de ESF-subsidie is Lef’L Up! nu ook beschikbaar voor het MKB en overige organisaties in Noord-Nederland.

“De kracht van de samenwerking binnen Noorderlink heeft de ontwikkeling van Lef’L Up! mogelijk gemaakt. We zijn trots op het project en blij dat we deze in samenwerking met VNO/NCW MKB Noord en FNV aan alle belanghebbenden in de regio beschikbaar kunnen stellen. De ESF-subsidie voelt voor ons als de kers op de taart. We hopen met Lef’L Up! een belangrijk deel van de mbo-geschoolde medewerkers op weg te kunnen helpen naar blijvend perspectief in hun loopbaan.” aldus, Mireille Galama, programmamanager van Noorderlink.

Noorderlink is een samenwerkingsverband van een aantal grote bedrijven en organisaties in Noord-Nederland op het gebied van HRM (Human Resource Management) en HRD (Human Resource Development).

* 21e-eeuwse vaardigheden en competenties: competenties die medewerkers nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.