Werkgevers gaan inclusief

Noorderlink heeft in samenwerking met de AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) een viertal workshops verzorgd voor de leden van het netwerk om te onderzoeken wat de nieuwe Participatiewet voor hun betekent.In deze workshops onderzochten een 30-tal organisaties gezamenlijk waarom zij ruimte willen maken voor mensen met een beperking, waar geschikte werkplekken te creëren zijn, hoe zij dat gaan doen en hoeveel banen zij denken de komende jaren beschikbaar te kunnen maken (ambitie formuleren).
Volgens onderstaande aanpak zijn de deelnemers aan de slag gegaan: 

Alle deelnemers hebben op hun eigen manier stappen gezet in het proces van creëeren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De aanpak heeft in de meeste gevallen geleid tot het formuleren van een plan van aanpak met daarin de ambitie voor de komende jaren. Accenten zijn bij iedere deelnemende organisatie anders. Enkele organisaties hadden al ervaring met het plaatsen van mensen met een beperking; zij richtten zich vooral op de vraag hoe dat verbeterd kon worden. De deelnemers die daar nog geen ervaring mee hebben, hebben nu een plan van aanpak ontwikkeld.

De workshops
In de eerste workshop hebben de deelnemers interactief verkend waarom hun organisatie invulling aan de Participatiewet wil geven om vervolgens in de tweede workshop verder in te gaan op het traceren van mogelijkheden binnen de eigen organisatie (zoals: job carving, aangepaste werving, functiecreatie, afspraken met leveranciers). In de derde workshop hebben enkele deelnemers hun plannen gedeeld met de groep en is benoemd waar men nog tegenaan liep. Daarbij werd ook gesproken over de businesscase en effecten op andere processen (zoals reorganisaties en financieel). In de vierde workshop is verder ingegaan op specifieke vragen met betrekking tot o.a. vraag en aanbod, matching, begeleiding en onderlinge doorplaatsing. Meerdere externe organisaties, die de plaatsing van mensen uit de doelgroep kunnen bemiddelen of faciliteren, waren uitgenodigd om hun inzichten en ervaringen te delen vanuit verschillende perspectieven.

Voortzetting
Afsluitend is vooruitgeblikt hoe inclusief werkgeverschap in het Noorden een meer permanente vorm kan krijgen. In samenwerking met o.a. Noorderlink, AWVN/Werkgevers gaan Inclusief, gemeentes, UWV, VNO/MKB, De Normaalste zaak en Onbeperkt aan de slag, wordt gewerkt aan een netwerk onder de naam van “De 99 van het Noorden”. De opzet is om een groot aantal bedrijven samen te brengen rondom het thema inclusieve arbeidsmarkt in de Noordelijke provincies.

Voorbeelden van de agenda uit andere regio’s:
Maandelijkse kennissessie (kleinschalig)
Maandelijkse Meet & Greet (i.s.m. Onbeperkt aan de slag)
Workshop “maken plan van aanpak” (AWVN)
Speciale projecten zoals bijvoorbeeld:
99 banen in één dag
VSO/PRO direct aan de slag
Meetings i.s.m. lokale ondernemersverenigingen
Dialoog met Werkgeversservicepunt/Regionaalwerkbedrijf/wethouder(s)
Jaarevent om resultaten te bespreken en te tonen

Meer informatie is te vinden op WerkgeversgaanInclusief of De Normaalste zaak. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met of.