Werkconferentie DuurzaamDoor Fryslân


De provincie Fryslân werkt aan het landelijke programma DuurzaamDoor. Met dit programma wil de provincie bijdragen aan innovaties en samenwerking in duurzaamheid. Het gaat om projecten en initiatieven die vanuit nieuwe netwerken ontstaan. De provincie zoekt initiatiefnemers die de beschikbare gelden succesvol als cofinanciering weten te benutten. Op 4 juli vindt daarvoor een werkconferentie plaats.

Continueren, bestendigen en versterken van duurzaamheid
Er gebeurt in Fryslân al erg veel op het gebied van duurzaamheid. Velen van jullie zijn actief in verschillende thema’s en werken aan concrete projecten. Samen met jullie willen we bespreken hoe we met DuurzaamDoor de juiste steun in de rug kunnen geven om nieuwe stappen mogelijk te maken of het laatste zetje naar succes kunnen faciliteren. Kan dat met bestaande netwerken of moeten er wellicht nieuwe samenwerkingsvormen worden gevonden? Zijn er projecten en initiatieven waar DuurzaamDoor op kan aanhaken of broeit er iets nieuws wat geholpen moet worden? Het zijn vragen die we graag samen met jullie bespreken.

Werkconferentie DuurzaamDoor Fryslân
Op maandagmiddag 4 juli organiseert de provincie daarom een werkconferentie om samen te zoeken naar de mogelijkheden om bij te dragen aan de gewenste versnelling rond duurzaamheid. We richten ons tijdens de bijeenkomst op initiatieven
die combineren met de landelijke thema’s DuurzaamDoor en provinciale prioriteiten; water, biodiversiteit, voedsel, circulaire economie, energie en FairTrade. We verkennen op welke manier projecten en netwerken in verrassende samenwerking kunnen worden opgezet, uitgevoerd of opgeschaald.

Kennis en kansen delen
We nodigen jullie graag uit om deel te nemen en jullie kennis van actuele ontwikkelingen in de provincie en daarbuiten in te zetten om het succes in Fryslân te vergroten. Samen hopen we kansrijke projectideeën te verzamelen die meer waarde geven aan DuurzaamDoor.

De werkconferentie vindt plaats op maandag 4 juli van 13:15 uur tot 17:00 uur in het provinciehuis Fryslân in Leeuwarden (Tweebaksmarkt 52). Hier treft u het programma. Aanmelden kan tot en met maandag 27 juni bij Daan Borjeson van Noordtij via d.borjeson@noordtij.nl of telefoon 058-2130819.