Laatste kaarten voor het seminar op 15 juni in de Biotoop in Haren!

Een grote organisatie met de innovatiekracht van een start-up!

Meer informatie en aanmelden  


Het lukt veel organisaties tegenwoordig maar moeilijk om mee te komen in dit tijdperk van transitie en vernieuwing. Terwijl start-ups uit sillicon valley en overal ter wereld de ene uitvinding na de andere doen, blijven grote organisaties vastzitten in een web van handboeken, planning & control-cyclussen en strakke kwaliteitssystemen.

Dit seminar van Noorderlink reikt aan leidinggevenden van grote organisaties een methode aan om binnen een organisatie, zonder de bedrijfsdoelen en -organisatie in gevaar te brengen, toch vernieuwing en innovatie te laten plaatsvinden. Op woensdagmiddag 15 juni kan men op verrassende wijze daarmee aan de slag in de inspirerende omgeving van de Biotoop te Haren (gr.). Aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan via ‘Het spel van organisatievernieuwing’.

Nieuw leiderschap
Vaak is er in grote organisaties sprake van restrictief beleid, ingegeven door de vrees dat men controle verliest, en meestal gelegitimeerd door het streven naar kwaliteit. De kwaliteitssystemen zijn tot dwangbuizen van het innovatief potentieel verworden. Er is dan mogelijk een andere vorm van leiderschap noodzakelijk. Dit nieuwe leiderschap kenmerkt zich onder meer door een actieve rol in het zoeken naar een nieuwe balans tussen beheersen en innoveren.

Improvisatie leren beheersen
Wat er nodig is zijn voorwaarden om te experimenteren en uit te proberen. Improvisatie binnen vastgestelde kaders is een manier om dat te doen. Daarom wordt in dit seminar aan de hand van jazzmusici, een genre waarin bij uitstek geïmproviseerd wordt, naar de regels gekeken die bij het improviseren horen. Alle aspecten van de (improviserende) jazzmuziek krijgen hun organisatorische evenknie: van de dynamiek in het samenspelen, het creatieve proces, de rolverwachtingen, vakbekwaamheid, voorbereidingen, context, communicatie, persoonskenmerken en leiderschap.
Je leert hoe je een omgeving creëert waarin net als in de jazzmuziek iedereen actief inbreng levert, niet van bladmuziek wordt gespeeld, waar ruimte is voor ideeën, fouten als zodanig niet bestaan, regels vrijwillig geaccepteerd worden, discipline de functie heeft elkaar betrokken en scherp te houden, clichés zoveel mogelijk vermeden worden en men actief op zoek is naar vernieuwing.
Kortom improviseren kun je leren!

Meer informatie en aanmelden