Wat als we het eens heel anders gaan doen?!

Noorderlink en Het Zuiderlicht gaan antifragiel!


Afgelopen dinsdag is met een energieke bijeenkomst het startsein gegeven voor een experiment dat in nauwe samenwerking tussen Noorderlink en Het Zuiderlicht management-adviseurs tot stand is gekomen.

Het experiment vond zijn oorsprong een jaar geleden. Een aantal HR-vertegenwoordigers en bestuurders uit Noord Nederland hebben toen met elkaar verkend of er voldoende aanleiding is om te komen tot een nieuw initiatief waarin HRM zichtbaarder en overtuigender het verschil kan maken in de organisatievoering. Hierbij werd het recente gedachtegoed van Nassim Taleb naar voren gebracht, dat hij heeft verwoord in het boek Antifragiel.

In het kort betekent antifragiel ‘alles wat baat heeft bij chaos’. Doordat veel systemen van nature kwetsbaar of fragiel zijn, is de mens geneigd deze robuust en sterk te maken. De manier waarop we dat doen, maakt het systeem echter juist vaak zwakker. Een voorbeeld: doordat we geneigd zijn arbeidsrelaties met nauwgezette contracten dicht te regelen, kan een kleine afwijking van het contract al tot veel gedoe leiden. Een antifragiele oplossing zou juist baat hebben bij wanorde en instabiliteit.

Na het verkennen van deze theoretische benadering is besloten om dit gedachtegoed in de vorm van een experiment om te zetten in een aantal concrete praktijkervaringen. Vier Noorderlink-organisaties gaan hiermee aan de slag. Zij worden ondersteund door vier ‘sidekicks’, bestaande uit ZZP-ers en adviseurs van Het Zuiderlicht. Tijdens de kick-off bijeenkomst afgelopen dinsdag zijn deze duo’s gevormd en hebben zij samen de eerste stappen binnen hun experiment verkend. Daarbij hoorde uiteraard het vaststellen van een HR-thema als onderwerp van het experiment met daaraan gekoppeld een hypothese.

De volgende HR thema’s gaan binnen het experiment antifragiel benaderd worden: beoordelingscyclus, verzuimbegeleiding, beloningsbeleid en de inrichting van de HR afdeling. De duo’s gaan nu aan de slag met het zetten van de eerste stappen binnen hun experiment. Het Zuiderlicht biedt inhoudelijke begeleiding en Noorderlink verzorgt het programmamanagement. In deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van de voortgang en uitkomsten.